FPA:s serviceställen i Joensuu, Jyväskylä, Kuopio och S:t Michel öppnas en timme senare fr.o.m. 1.4

För tillfället har serviceställena öppet mån–fre kl. 9–16. Från början av april öppnas dörrarna en timme senare, kl. 10. Arbetstiden används för telefonservice.

Serviceställena i Joensuu, Jyväskylä, Kuopio och S:t Michel besöks dagligen av många kunder och särskilt eftermiddagarna är livliga. På morgonen är det däremot lugnt, eftersom de flesta kunderna kommer efter kl. 10.

– Genom att öppna en timme senare kan vi från dessa serviceställen underlätta den riksomfattande telefonservicens situation. Under en timme hinner vi besvara hundratals samtal och sköta flera på förhand bokade telefontider, säger Irma Parén som är direktör för östra kundserviceenheten.

I början av året har det kommit flera samtal än normalt till FPA:s riksomfattande telefonservice. Det ökade antalet samtal beror på att handläggningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd och hanteringen av fakturor har fördröjts samt på att det förekommit avbrott i FPA:s e-tjänst.

På nätet, per telefon och på bokad tid

Svaret på många frågor finns på FPA:s webbplats, och de flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan man skicka in ansökningar och bilagor samt kontrollera uppgifter om handläggningen av sina egna ansökningar. Vid behov kan man få hjälp med detta på ett serviceställe eller via telefontjänsten.

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Via telefontjänsten kan man få råd, ansöka om förmåner och få hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten. Telefontjänsten har öppet från måndag till fredag kl. 9–16. Servicenumren finns på www.fpa.fi/ring-fpa.

Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon. Då sätter sig en kundservicesakkunnig in i kundens situation på förhand. Tiden kan bokas på nätet eller genom att ringa FPA. Då FPA ringer upp en kund är samtalet gratis för kunden.

Läs mer