Telefontjänsten på arabiska, somaliska och ryska öppnas på nytt i undantagsläget

Den riksomfattande telefontjänsten betjänar kunder i alla frågor som gäller FPA:s förmåner. Telefontjänsten är öppen tre dagar i veckan från 3.4.

I telefonen svarar anställda vid huvudstadsregionens kundserviceenhet, där det jobbar flera språkkunniga rådgivare.

Telefontjänsten på andra språk kompletterar FPA:s andra tjänster i situationer där kunden inte kan sköta sina ärenden på svenska, finska eller engelska. Målet med telefontjänsten är att göra det smidigare för kunderna att uträtta sina ärenden, att stödja integreringen och minska behovet av tolkning vid skötsel av FPA-ärenden.

Efterhand som kundernas språkkunskaper ökar kan de börja använda FPA:s tjänster på finska, svenska eller engelska. Kunderna får också handledning i att lära sig använda sig av FPA:s webbtjänster självständigt.

Öppettid och servicenummer

Den riksomfattande telefontjänsten är öppen på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.

Servicenumren är:

  • arabiska 020 6344 902
  • somaliska 020 6344 905
  • ryska 020 6344 901.

Läs mer