Inför jul är det bråttom även i FPA:s telefontjänst – i MittFPA behöver du inte köa

I december och i början av året är det bråttom på FPA, när förmåner justeras på grund av ändringar som träder i kraft vid årsskiftet och ändringar som kunderna meddelar till FPA. Många vill per telefon kontrollera att allt är i skick, vilket förorsakar kö i telefontjänsten.

Dagligen ringer ungefär 8 000 kunder telefontjänsten. Kötiden var under vecka 48 i genomsnitt cirka 13 minuter. De brådaste tiderna är mitt på dagen, i början av veckan och vid månadsskiftet. Varje dag svarar cirka 300 anställda på samtalen.

Inför julen kommer mängden samtal antagligen att öka. December och början av året är den brådaste tiden på FPA.

– Vi beklagar köerna och förstår att även kunderna har bråttom att sköta sina ärenden före jul, säger FPA:s servicedirektör Antti Jussila.

Om ärendet är brådskande lönar det sig inte att avsluta samtalet medan du står i kö eftersom varje nytt uppringningsförsök förpassar samtalet till slutet av kön.

På nätet kan du kontrollera om ett beslut redan har fattats

Genom att logga in i MittFPA ser du uppgifter om handläggningen av din ansökan och om ett beslut redan har fattats. Kundservicen känner inte till handläggningstiden för en enskild ansökan eller när ett beslut meddelas. På FPA:s webbplats kan du kontrollera genomsnittliga handläggningstider för de olika förmånerna.

Om det saknas uppgifter i din ansökan eller om det krävs åtgärder från din sida  tar en FPA-anställd kontakt med dig. Kom ihåg att meddela ett telefonnummer där du kan nås och ge FPA tillstånd att skicka meddelanden till dig i MittFPA.

Använd återuppringningstjänsten eller boka en telefontid

FPA:s telefontjänst har en återuppringningstjänst, och en stor del av samtalen sköts via den. När du väljer återuppringning, ringer en FPA-anställd upp dig inom en timme. Samtalet är avgiftsfritt. För att hinna sköta återuppringningarna erbjuds dock tjänsten i en begränsad omfattning.

Om ärendet inte är brådskande kan du boka tid till telefontjänsten. Då ringer en FPA:s anställd upp vid en överenskommen tidpunkt. Samtalet är avgiftsfritt. Du kan boka telefontid på nätet.

Om du kommer på besök, kom ihåg hälsosäkerheten

Vid behov kan du också sköta dina ärenden på vilket av FPA:s serviceställen som helst nära dig. Kom ändå inte på besök om du har coronasymtom eller om du har exponerats för viruset. Om du kommer på besök, kom ihåg god handhygien, håll avstånd och använd munskydd. Kontrollera besöksadresser och öppettider på fpa.fi med funktionen sök serviceställe.

Läs mer