Långa köer i handläggningen av ansökningar om sjukdagpenning

Handläggningstiderna för ansökningar om sjukdagpenning har blivit längre hos FPA. Köerna beror främst på det stora antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom.

FPA har som mål att handlägga en ansökan om sjukdagpenning på i genomsnitt 21 dagar. För tillfället är handläggningstiden i genomsnitt 25 dagar. Köerna gäller förutom sjukdagpenningen även partiell sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom.

– Det lönar sig för de sökande att vara beredda på att handläggningen av en ansökan kan ta 10–40 dagar.  För tillfället har vi cirka 55 000 ansökningar gällande sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom under behandling, säger förmånsdirektör Antti Jussila, och beklagar att besluten dröjer.

Den största orsaken till köerna är det stora antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. I år har FPA redan tagit emot över 84 000 ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Innan coronapandemin bröt ut var antalet ansökningar några hundra per år.

FPA räknar med att köerna kommer att avta under de närmaste veckorna. I början av maj rekryterade FPA 60 nya handläggningssakkunniga för att handlägga ansökningar om sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom.

– Å andra sidan närmar sig semesterperioden, så det är möjligt att situationen inte hinner normaliseras helt och hållet under sommaren, bedömer Jussila.

Största delen av ansökningarna om sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom kommer från arbetsgivare, som betalar lön till sina arbetstagare för den tid då de är sjukskrivna eller sitter i karantän. I sådana fall betalar FPA sjukdagpenningen till arbetsgivaren.

– Början av sommaren är traditionellt ganska hektisk. Innan arbetsgivarna tar semester brukar de nämligen skicka in de ansökningar som samlats på hög.

Just nu är det många som ringer FPA:s telefontjänst för att fråga i vilket skede handläggningen av deras ansökan är. Det här kan man också kontrollera genom att logga in i FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/mittfpa. I e-tjänsten ser kunden om ansökan har kommit in eller avgjorts, när förmånen betalas och vilka förmåner han eller hon senast har fått.

De genomsnittliga handläggningstiderna för olika ansökningar kan man se på adressen www.fpa.fi/handlaggningstid.

Läs mer