På FPA:s serviceställe på Kimitoön betjänas kunder på bokad tid fr.o.m. 3.2

Från början av februari ändras FPA:s servicesätt på Kimitoön. Personlig service erbjuds i fortsättningen enbart på onsdagar på bokad tid.

I takt med att användningen av e-tjänsten ökar, minskar kundernas behov av att besöka servicestället. Förutom att antalet kunder har minskat har även kundernas behov ändrat. Särskilt kunder som behöver personlig service har nytta av att kunna boka tid på förhand.

– Vi vill trygga möjligheten att få personlig service ansikte mot ansikte då kunden behöver det. I samarbete med andra aktörer kan vi även erbjuda service utanför serviceställena till exempel i form av pop up –service, säger Tina Söderman, som är direktör för FPA:s västra kundserviceenhet.

FPA:s mål är att utveckla tjänsterna så att det blir enklare att sköta FPA-ärenden hemifrån. Efterfrågan på telefonservice är stor och andelen bokade telefontider ökar.

Så här betjänar FPA på Kimitoön från och med 1.2:

  • FPA:s servicepunkt (Arkadiavägen 3) betjänar på bokad tid på onsdagar kl. 9–12 och 13–15.30.

I fortsättningen lönar det sig att boka tid på förhand om man vill ha personlig service. Man kan boka tid på nätet eller genom att ringa FPA. Du hittar öppettiderna för FPA:s serviceställen och olika myndigheters gemensamma servicepunkter på nätet.

Per telefon, på bokad tid och på nätet

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Via telefontjänsten kan man få råd, ansöka om förmåner och få hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten. Under sommaren har telefontjänsten öppet från måndag till fredag kl. 9–16. Servicenumren finns på nätet: www.fpa.fi/ring-fpa.

Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon. Då sätter sig en kundservicesakkunnig in i kundens situation på förhand. Tiden kan bokas på nätet eller genom att ringa FPA. Då FPA ringer upp en kund är samtalet gratis för kunden.

Svaret på många frågor finns på FPA:s webbplats, och de flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan man skicka in ansökningar och bilagor samt kontrollera uppgifter om handläggningen av sina egna ansökningar. Vid behov kan man få hjälp med detta på ett serviceställe eller via telefontjänsten.

Närmare information för kunderna