Så här betjänar FPA i Lahtis fr.o.m. 13.1.2020

FPA:s nya serviceställe öppnas på det nya servicetorget i Lahtis måndag 13.1.2020. Fortsättningsvis får kunderna även betjäning på det gamla servicestället på Kyrkogatan, men bara på bokad tid.

FPA:s nya serviceställe finns på Lahtis servicetorg i köpcentret Trios 2. våning på Alexandersgatan 18.

Serviceställenas öppettider fr.o.m. 13.1.2020:

  • Servicestället på Lahtis servicetorg (Alexandersgatan 18) mån–fre kl. 9–16
  • Servicestället i Lahtis (Kyrkogatan 8), bara på bokad tid.

Per telefon, på bokad tid och på nätet

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Via telefontjänsten kan man få råd, ansöka om förmåner och få hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten. FPA:s telefontjänst har öppet alla vardagar kl. 9–16. Servicenumren finns på www.fpa.fi/ring-fpa.

Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon eller på servicestället. Då sätter sig kundrådgivaren in i kundens situation på förhand. Tid kan bokas på nätet eller genom att ringa FPA. Då FPA:s kundrådgivare ringer upp en kund som bokat tid eller bett om att bli uppringd är samtalet gratis för kunden.

Svaret på många frågor går att hitta på FPA:s webbplats, och de flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten. Man loggar in på e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan man skicka in ansökningar och bilagor samt kontrollera uppgifter om handläggningen av sina egna ansökningar. Vid behov kan man få hjälp med detta på ett serviceställe eller via telefontjänsten.

Läs mer