Så här betjänar FPA i Villmanstrand från och med 2.12

I fortsättningen får kunderna på servicestället i Villmanstrand rådgivning så fort som möjligt efter att de kommit in. Vid behov bokar man tid åt kunden. Öppettiderna ändras inte, men könumren slopas och möjligheterna att boka tid ökar.

När kunden stiger in, utreder kundservicen så fort som möjligt kundens behov och hjälper i att hitta en för kunden ändamålsenlig servicekanal.

En del kunder kan sköta sina ärenden självständigt eller med stöd från kundservicen vid kunddatorn. Kunderna får även hjälp i att sköta ärenden på webben om de har med sina egna mobilapparater och identifieringsverktyg.

Om kunden har många ärenden att reda ut, kan man boka tid åt kunden till servicestället eller telefonservicen. Kunderna kan även själva boka tid på förhand. Om kunden bokar tid kan FPA:s kundservice på förhand bekanta sig med kundens situation och kunden får sitt ärende skött på bokad tid och utan att köa.

Det nya servicesättet har införts på flera av FPA:s serviceställen, såsom i Lahtis, Jyväskylä, Uleåborg och Tammerfors.

Öppettiderna ändras inte

  • Servicestället i centrum av Villmanstrand (Toikankatu 4) är öppet mån–fre kl. 9–16
  • Servicestället i Sammonlahti (Hietakallionkatu 4) är öppet på torsdagar för kunder som bokat tid.

På en gång på bokad tid

Det lönar sig att boka tid särskilt om livssituationen ändras och man behöver råd i att ansöka om stöd. Man kan boka tid till servicestället eller telefontjänsten. Om man bokar tid till telefontjänsten, ringer FPA:s kundservicesakkunniga upp kunden vid den avtalade tiden. Man kan boka tid på webben  www.fpa.fi/tidsbokning eller genom att ringa FPA.

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Via telefontjänsten kan man få råd, ansöka om förmåner och få hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten. FPA:s telefontjänst har öppet alla vardagar kl. 9–16. Servicenumren finns på www.fpa.fi/servicenummer.

Svaret på många frågor går att hitta på FPA:s webbplats, och de flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten. Man loggar in på e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan man skicka in ansökningar och bilagor samt kontrollera uppgifter om handläggningen av sina egna ansökningar. Vid behov kan man få hjälp med detta på ett serviceställe eller via telefontjänsten.

Närmare information