Ta hand om FPA-ärenden i god tid före jul – helgerna inverkar på utbetalningen av stöd

Det lönar sig att sköta FPA-ärenden i god tid före jul. Helgerna inverkar på utbetalningsdagarna för förmåner, och vid årsskiftet är det ofta bråttom på FPA.

Utkomststödet hinner betalas ut före jul om ansökan och bilagor lämnas in senast 10.12. Julen tidigarelägger även anmälnings- och utbetalningsdagarna för arbetslöshetsunderstöd.

FPA:s serviceställen och telefontjänst är stängda under julhelgen och på nyårsdagen. De första veckorna av året är dessutom ofta bråda på FPA.

Ansök om utkomststöd i god tid

Före julen är den sista utbetalningsdagen för utkomstöd 23.12. Stödet betalas in på kontot den dagen, om ansökan och de bilagor som behövs har lämnats in till FPA senast 10.12.

Om en kund är i brådskande behov av utkomststöd kan kunden ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända sig till ett serviceställe. Det kan till exempel handla om ett akut behov av en betalningsförbindelse för läkemedel eller livsmedel.

Om det brådskande behovet av utkomststöd uppstår vid en tidpunkt som är utanför FPA:s öppettider, kan kommunen enligt prövning bevilja förebyggande utkomststöd. Om det uppstår en akut krissituation under julhelgen, kan kunden kontakta socialjouren i sin boendekommun.

Meddela arbetslöshetsdagarna i god tid

Julen påverkar dagarna för anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av arbetslöshetsförmåner. I MittFPA och anmälningsblanketten som du fått ser du när du ska lämna in din anmälan om arbetslöshetstid.

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut 21.12.2021

 • kan anmälan lämnas in 21.12.2021
 • är pengarna på kontot tidigast 23.12.2021.

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut 22.12.2021

 • kan anmälan lämnas in 22.12.2021
 • är pengarna på kontot tidigast 27.12.2021.

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut  23.12.2021

 • kan anmälan lämnas in 23.12.2021
 • är pengarna på kontot tidigast 28.12.2021.

Det är bäst att lämna in anmälan i e-tjänsten redan på morgonen den dag då anmälan ska lämnas in, så att anmälan kan behandlas så fort som möjligt.

Telefontjänsten är öppen mellan jul och nyår

FPA:s telefontjänst och serviceställen är stängda på julafton 24.12, juldagen 25.12, annandag jul 26.12, nyårsdagen 1.1 och trettondagen 6.1.

FPA:s telefontjänst är öppen veckan mellan jul och nyår kl. 9–16. På nyårsafton är telefontjänsten öppen kl. 9–13, men servicenumret för utkomststödsärenden kan i brådskande fall nås fram till kl. 16.

Det kan förekomma ändringar i serviceställenas öppettider mellan jul och nyår och dagarna efter nyår. Det lönar sig att kontrollera öppettiderna i sökfunktionen på fpa.fi.

De serviceställen som vanligen har öppet på fredagar stänger på nyårsafton senast kl. 13. Följande serviceställen har jour för brådskande behov av grundläggande utkomststöd till kl. 16:

 • Björneborg
 • Esbo / Alberga
 • Helsingfors / Kampen
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Kajana
 • Karleby
 • Kotka
 • Kouvola
 • Kuopio
 • Lahtis
 • Lojo
 • Raumo
 • Reso
 • Rovaniemi
 • Salo
 • Seinäjoki
 • Tammerfors
 • Tavastehus
 • Uleåborg
 • Vanda / Dickursby
 • Vasa
 • Villmanstrand
 • Åbo

Vi önskar våra kunder en fridfull jul och ett gott nytt år 2022!

Läs mer