Fpa.fi betjänar nu företagarna ännu bättre än tidigare

Företagarkundernas FPA-ärenden finns nu samlade på FPA:s förnyade företagarsidor på fpa.fi. Sidorna betjänar privatföretagare som söker information om sina egna förmånsärenden.

Syftet med de förnyade sidorna är att företagarna ska få information om vilka FPA-förmåner de själva har rätt till och att upplysa dem om hur FöPL- och LFöPL-försäkringen inverkar på beloppet av de förmåner som FPA betalar. Företagaren hittar via snabblänkar lätt information om förmånerna och hur man ansöker om dem. På sidorna har man också samlat information för småföretagare som ännu inte känner till vilka förmåner och skyldigheter man har som arbetsgivare.

FPA ordnade under 2019 kundrådsmöten där företagarna hade möjlighet att framföra sina åsikter om hur informationsförmedlingen om förmånsärenden fungerar och hur lätt det går att hitta information på fpa.fi. Vid förnyandet av företagarsidorna utnyttjades resultaten från dessa kundrådsmöten.

Sidorna har publicerats på finska, svenska och engelska.

Bekanta dig med de nya sidorna: fpa.fi/foretagare