E-tjänsten för privatpersoner heter nu MittFPA

FPA:s e-tjänst för privatpersoner har fått en ny förstasida och ett nytt namn. På förstasidan kan kunden nu snabbt se sina aktuella ärenden. E-tjänsten har fått namnet MittFPA.

På den nya förstasidan ser kunden sina aktuella ärenden, såsom de senaste besluten, begäranden om tilläggsutredningar och de ansökningar som är under handläggning.

– Den nya förstasidan ger en samlad överblick över de beslut som kunden fått och de ärenden som ännu inte är avgjorda. Nu är det enklare än tidigare att följa handläggningen av en ansökan, säger Esa Töykkälä, som ansvarar för förnyelsen av e-tjänsten.

I och med förnyelsen av förstasidan har e-tjänsten fått namnet MittFPA.

– Namnet syftar på en e-tjänst där man kan sköta alla sina FPA-ärenden. Det svenskspråkiga namnet MittFPA motsvarar det nya finska namnet OmaKela. Det har även samma form som till exempel Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Vi hoppas att namnet ska tas väl emot av våra kunder, säger Esa Töykkälä.

Målet för förnyelsen är att göra det lättare att sköta ärenden på nätet

Målet för förnyelsen är att det ska bli lättare för kunderna att sköta sina FPA-ärenden på nätet och att de ska göra det i allt större utsträckning än i dagsläget.

– Vi strävar efter att allt fler kunder ska kunna sköta sina ärenden på egen hand på nätet. Att förbättra användbarheten är därför en central del i arbetet med att förnya e-tjänsten, säger Esa Töykkälä.

FPA förnyar e-tjänsten för privatpersoner stegvis. De olika delarna förnyas vid olika tidpunkter. Det betyder att både den nya och den gamla versionen kommer att finnas sida vid sida och att nya och äldre applikationer fungerar parallellt en tid framöver. De delar som har förnyats kan användas på mobila enheter och den tekniska tillgängligheten har beaktats.

En testversion av funktionen Bilagor snart här

Senare i år blir det enklare att skicka bilagor när en testversion av funktionen har publicerats. Förnyelsen av e-tjänstens ansökningar genomförs en förmån åt gången. Det är fråga om en så omfattande helhet att det kommer att ta flera år innan allt är klart.

Arbetet med att förnya de sidor på webbplatsen fpa.fi som handlar om hur man sköter ärenden i e-tjänsten har redan inletts. På webbsidorna kommer det bland annat att läggas ut nya instruktionsvideor. Med hjälp av dem kan man på egen hand lära sig mer om hur man kan sköta sina ärenden i e-tjänsten.

Läs mer