Kevas misstag med utbetalningen av pensioner från kommunsektorn har endast liten inverkan på FPA-förmånerna

Keva har, på grund av ett mänskligt misstag, betalat pensionerna för januari redan i december till dem som får pension från kommunsektorn. FPA har undersökt vilken inverkan misstaget har på FPA-förmånerna och konstaterat att inverkan är liten. 

Den felaktiga utbetalningsdagen inverkar inte på FPA:s pensionsförmåner såsom folkpensionen, garantipensionen eller bostadsbidraget för pensionstagare. I FPA:s pensionsförmåner beaktas arbetspensionen för den tid som den beviljats för. Tidpunkten för utbetalning av arbetspension inverkar därmed inte på FPA-pensionerna.

Misstaget inverkar i allmänhet inte heller på det grundläggande utkomststödet. Det är ändå möjligt att det för enskilda kunder uppkommer rätt till utkomststöd i januari.

– Det är beklagligt att det här misstaget skedde vid utbetalningen av Kevas arbetspensioner. En god sida i saken är att det inte nämnvärt påverkar FPA-förmånerna, säger Mia Helle, chef för juridiska enheten för förmånstjänster.

FPA fortsätter att betala ut förmåner på normalt sätt och kunderna behöver inte kontakta FPA.

Närmare information