Närmare 15 000 pensionstagare har inte sökt garantipension

Enligt FPA:s registeruppgifter kan 14 957 pensionstagare med låga inkomster ha rätt till garantipension.

FPA (Folkpensionsanstalten) kommer att reda ut om de personer som hittades vid genomgången av registeruppgifterna kan ha rätt till garantipension, och kontaktar dem vid behov.  De personer som saken gäller behöver alltså inte själva göra någonting, utan kan vänta på att bli kontaktade.

I slutet av augusti 2019 hade drygt 103 500 personer garantipension. Av dem fick cirka 100 000 också folkpension. Den genomsnittliga garantipensionen var 179 euro i månaden.

Garantipensionen tryggar försörjningen för pensionstagare med låga inkomster

Garantipensionen garanterar en minimipension på 784,52 euro i månaden (år 2019) för personer som bor i Finland, om de inte har några andra pensioner eller om beloppet av pensionerna uppgår till högst 777,84 euro per månad (år 2019). Garantipensionens belopp är mindre för dem som har förtida ålderspension då garantipensionen börjar betalas. 

De som vill få garantipension måste söka alla de pensioner i Finland och i andra länder som de kan ha rätt till. Rätt till garantipensionens fulla belopp har de som inte får några andra pensioner alls.

Lagen om garantipension trädde i kraft år 2011. Nivåförhöjningar av garantipensionen gjordes åren 2016, 2018 och 2019, vilket betyder att också personer vars pensionsinkomster är lite högre än tidigare nu kan ha rätt till garantipension.

Man kan söka garantipension via e-tjänsten, muntligt eller med en pappersblankett. Garantipension kan sökas retroaktivt för 6 månader.

Mer information för kunder:
Garantipension