Ny utbetalningsdag för folkpensioner

Från och med oktober betalar FPA ut folkpensioner, fronttillägg och extra fronttillägg till alla pensionstagare på den 7:e dagen i månaden. Folkpensionen kommer på kontot första gången på den nya utbetalningsdagen 7.10.2013.

Från och med oktober börjar folkpensioner, fronttillägg och extra fronttillägg utbetalas till alla pensionstagare på den 7:e dagen i månaden. Om utbetalningsdagen inte är en bankdag, betalas pensionen föregående bankdag.  För närvarande är betalningsdagarna tre enligt första bokstaven i efternamnet (A–K den 4:e, L–R den 14:e och S–Ö den 22:a dagen i månaden).

FPA skickar pensionstagarna ett brev om den nya utbetalningsdagen (ålderspension, arbetslöshetspension och sjukpension). Postningen inleds under vecka 35. Alla folkpensionstagare kommer att få brevet inom tre veckor.

Den första nya utbetalningsdagen är 7.10.2013. Det lönar sig för pensionstagarna att kontrollera hur den nya utbetalningsdagen inverkar på betalningen av fakturor i övrigt. De som tidigare fick sin pension den 4:e dagen i månaden får sin pension nu tre dagar senare. Övriga pensionstagare har pensionen på kontot tidigare än förut.

Byte av utbetalningsdag har medfört förändringar i FPA:s datasystem. Avsikten är att alla pensionsförmåner i fortsättningen betalas samma dag som folkpensionen. Folkpensionens barntillägg, vårdbidrag för pensionstagare samt familjepensioner kommer i framtiden att börjat utbetalas på samma dag som folkpensionen, men tillsvidare gäller utbetalningsdagarna enligt första bokstaven i efternamnet. Garantipensionen utbetalas enligt lag den 22:a dagen i månaden och bostadsbidraget den 4:e dagen i månaden som förut.

Ytterligare information till kunder:

www.fpa.fi/pensionar
Servicenumret för pensionsärenden 020 692 222 vardagar kl. 8–18