Så här betjänar FPA år 2020

År 2020 för med sig följande ändringar i FPA:s tjänster:

 • Förnyelsen av e-tjänsten inleds.
 • Postadresserna blir färre.
 • Telefontjänsten på ryska, somaliska och arabiska avvecklas.
 • Antalet servicenummer minskar.

E-tjänsten förnyas under året

Under år 2020 kommer FPA:s e-tjänst att förnyas. Målet är att e-tjänsten ska vara enklare att använda, tekniskt tillgänglig och användbar med mobila apparater. E-tjänstens olika delar förnyas i etapper, vilket innebär att olika delar, såsom ansökningar och applikationer, kan se olika ut under året. När förnyelsen är klar kommer hela e-tjänsten att ha samma fräscha blåvita utformning. Mera information om förnyelsen kommer i början av år 2020.

Postadresserna blir färre 1.1.2020

Vid årsskiftet centraliserar FPA skanningen av privatpersoners ansökningar och bilagor till ett ställe. I fortsättningen kan ansökningarna och bilagorna skickas till adressen: FPA, PB 10, 00056 FPA.

I fortsättningen blir det enklare att skicka ansökningar och bilagor per post eftersom man inte längre behöver veta till vilket regionalt center ansökningar och bilagor ska skickas.

Post som skickats till de gamla adresserna förmedlas till rätt adresser under ett års tid.

Telefontjänsten på ryska, somaliska och arabiska avvecklas

Efter jul avvecklar FPA på obestämd tid sin nationella telefontjänst som har betjänat kunder på ryska, somaliska och arabiska. Utmaningar i organiserandet av arbetet måste lösas innan man kan fortsätta med tjänsten.

Trots det betjänas kunder fortsättningsvis på flera språk. Om FPA:s kundtjänst bedömer att kunden inte kan sköta sitt ärende på finska, svenska eller engelska ser FPA till att kunden får betjäning på ett annat språk. FPA har under de senaste åren rekryterat kundservicesakkunniga som behärskar olika språk och som kan hjälpa till i de här situationerna.

Kunder har även rätt till tolkning när de sköter sina ärenden hos FPA, om de inte kan använda sitt modersmål eller om det inte finns något gemensamt språk de kan använda med den FPA-anställda. Vid behov sköter FPA om att kunden får en utomstående professionell tolk.

Servicenumren ändras 21.1.2020

FPA:s servicenummer för privatpersoner ändras i januari. En del av numren är oförändrade, men en del tas ur bruk. Därtill ändras namnet på en del av servicenumren.

FPA:s servicenummer för privatpersoner från och med 21.1.2020:

 • Arbetslöshet 020 692 230
 • Boende 020 692 230
 • Föräldraskap 020 692 226
 • Indrivning 020 634 4940
 • Internationella situationer 020 634 0300
 • Pensioner 020 692 222
 • Rehabilitering och handikappbidrag 020 692 225
 • Sjukdom och kort 020 692 224
 • Studier och värnplikt 020 692 229
 • Utkomststöd 020 692 227
 • Kunder med spärrmarkering 020 635 3500

De nya servicenumren publiceras på fpa.fi 21.1.2020. Om en kund av misstag ringer ett gammalt nummer styrs samtalet till det nya numret.

Fortsättningsvis kan man även boka tid till FPA:s telefonservice. Då sätter sig en kundservicesakkunnig in i kundens situation på förhand. Tiden kan bokas på nätet eller genom att ringa FPA. Då FPA ringer upp en kund är samtalet gratis för kunden.

Ändringar i serviceställenas öppettider fr.o.m. 1.2.2020

I början av februari ändras öppettiderna för vissa av FPA:s serviceställen. Mera information kommer i början av år 2020.

Läs mer