Nya studerande ska komma ihåg att ansöka om stöd i MittFPA och betala hälsovårdsavgiften i tid

Studerande som inleder nya studier kan ansöka om studiestöd och allmänt bostadsbidrag. Studerande på andra stadiet kan också ansöka om skolresestöd. De som börjar studera vid en finländsk högskola måste betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Studiestöd kan sökas i MittFPA genast när den studerande har tagit emot sin studieplats. Studiestöd kan sökas även om den studerande ännu inte vet hur och var han eller hon kommer att bo under studietiden. En studerande som bor hos sina föräldrar och får studiestöd måste komma ihåg att lämna in ett meddelande om förändringar gällande studiestödet när han eller hon flyttar bort.

Från och med 1.8.2022 stiger beloppet av studiepenningen på grund av en extra indexhöjning. FPA justerar studiestödets belopp automatiskt, så den studerande behöver inte ansöka om att ändra studiestödet. Studiestödets belopp kan kontrolleras i MittFPA fr.o.m. 4.7.2022.

Studiestödet har en årsinkomstgräns. Om en studerande får studiestöd för 9 månader är inkomstgränsen 15 630 euro. Om antalet stödmånader är 10 är inkomstgränsen 13 900 euro. Inkomsterna kan tjänas in när som helst under kalenderåret, så länge de inte överstiger årsinkomstgränsen. Med hjälp av räknaren för årsinkomstgränsen kan man uppskatta den egna årsinkomstgränsen.

Vet du redan hur du kommer att bo? Ansök om allmänt bostadsbidrag

En studerande kan ansöka om allmänt bostadsbidrag i MittFPA när han eller hon har ingått ett hyresavtal och vet hur stora hushållets inkomster kommer att vara under hösten. Allmänt bostadsbidrag beviljas gemensamt för hela hushållet. Bidragets belopp påverkas av bl.a. hushållets sammanlagda inkomster och boendeutgifter.

Med hjälp av FPA:s räknare kan den studerande uppskatta om han eller hon har rätt till allmänt bostadsbidrag och hur mycket bidrag det är möjligt att få.

I samband med det allmänna bostadsbidraget beaktas inkomsterna på ett annat sätt än i samband med studiestödet. Inom bostadsbidraget tillämpas inte samma årliga inkomstgräns som inom studiestödet. Om inkomsterna eller annat som inverkar på bostadsbidraget förändras ska man ansöka om justering av bostadsbidraget så fort som möjligt.

De som studerar utomlands eller på Åland kan få studiestödets bostadstillägg. Bostadstillägget betalas också till dem som i Finland studerar vid en avgiftsbelagd utbildning vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och bor på läroanstaltens elevhem. Man kan ansöka om bostadstillägget samtidigt som man ansöker om studiestöd.

Är du studerande på andra stadiet? Ansök om skolresestöd

Studerande vid en läroanstalt på andra stadiet kan ansöka om skolresestöd om de har en lång skolresa och minst 10 resdagar per kalendermånad. Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning får skolresestöd på andra villkor än övriga studerande. Med hjälp av räknaren för skolresestöd kan man kontrollera om man kan få skolresestöd.

Högskolestuderande, kom ihåg att betala hälsovårdsavgiften

När en studerande anmäler sig som närvarande vid en finländsk högskola, ska han eller hon varje termin betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande till FPA.

FPA skickar inte någon separat faktura för avgiften utan den studerande måste själv betala avgiften i MittFPA. Efter att ha betalat avgiften kan den studerande använda Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster.

Behöver du studietolkning i höst på grund av funktionsnedsättning?

Man kan ansöka om rätt till studietolkning genast när man får ett beslut om studieplats. Studietolken måste beställas separat och det lönar sig att göra beställningen i god tid.

Läs mer