Utkomststöd söks allt oftare på nätet


Hela 64 % av utkomststödskunderna väljer att göra sin ansökan i e-tjänsten i stället för på papper. FPA tar varje vecka emot över 21 000 ansökningar om utkomststöd via e-tjänsten.

Det grundläggande utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA i början av senaste år. Under det första året tog FPA emot 1,53 miljoner ansökningar om utkomststöd och beviljade utkomststöd till ett sammanlagt belopp av 722,1 miljoner euro. E-tjänsten blev snabbt populär och i dag ansöker redan 64 % av kunderna om utkomststöd via e-tjänsten.

– Det här visar att FPA:s e-tjänst fungerar bra och är användarvänlig. Man kan också skicka in bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som tagits med telefonens kamera duger som bilaga, säger Sami Koponen, enhetschef vid FPA:s resultatenhet för utvecklingstjänster.

– För utkomststöd behövs fler bilagor än för andra förmåner. Senaste år lämnade utkomststödskunderna in närmare 6,77 miljoner bilagor till FPA. Kvitton och räkningar kan också behändigt skickas in via e-tjänsten.

– FPA får genast tillgång till ansökningar och bilagor som skickas in via e-tjänsten och man slipper vänta på postgången eller på att pappren skannas in.

Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-id på adressen www.fpa.fi/etjanst. På första sidan i e-tjänsten kan man bl.a. se sina egna ansökningar och beslut, när en förmån betalas ut och hur stort beloppet är.

Räknare som uppskattar förmånsbeloppet


På FPA:s webbplats finns också en räknare som kunderna kan använda för att kontrollera om de är berättigade till utkomststöd och hur mycket stöd de kan få. Räknaren beaktar hur andra förmåner inverkar på stödbeloppet utifrån de uppgifter kunden ger.

– Räknaren vägleder och hjälper kunden att fylla i de uppgifter som efterfrågas. Kunden behöver inte fylla i onödig information utan endast de uppgifter som är relevanta med tanke på utkomststödet, förklarar Sami Koponen.

– Det är ändå bra att komma ihåg att det resultat som räknaren ger alltid är en uppskattning som inte nödvändigtvis motsvarar det slutliga beslutet, påpekar Koponen.

Närmare information för kunder