Aktiveringsmodellen avskaffas vid ingången av 2020

Aktiveringsmodellen slopas vid ingången av nästa år. Från och med 1.1.2020 följs de arbetslösas aktivitet inte längre upp, och arbetslöshetsförmånernas belopp sänks inte på grund av aktiveringsmodellen. Aktiveringsmodellen inverkar fortfarande på de arbetslöshetsförmåner som uppkommit under 2019 men som betalas ut först 2020.

FPA och arbetslöshetskassorna följer inte längre upp arbetslöshetsförmånstagarnas aktivitet, och arbetslöshetsförmånernas belopp sänks inte. Kunderna behöver inte kontakta FPA med anledning av ändringen. Förmånen betalas automatiskt ut till normalt belopp igen från och med 1.1.2020 om den tidigare har minskats på grund av aktiveringsmodellen. Man kan kontrollera sitt förmånsbelopp och utbetalningsdagen i e-tjänsten.

Aktiveringsmodellen inverkar fortfarande på sådana förmåner som uppkommit under 2019, även om utbetalningsdagen för förmånen är under 2020. Arbetslöshetsförmånen kan då betalas ut med sänkt belopp om den arbetslösa inte har uppfyllt kravet på aktivitet.

Avskaffandet av aktiveringsmodellen påverkar inte andra villkor för arbetslöshetsförmåner. Om arbetslösheten fortsätter, måste den arbetslösa anmäla arbetsdagar, arbetstimmar och deltagande i sysselsättningsfrämjande service till FPA. Självrisktiden vid ansökan om en arbetslöshetsförmån är 5 vardagar.

Närmare information för kunder