Allt fler studerande erbjuds OPI-rehabilitering som ordnas i samband med studierna

OPI-rehabiliteringen som utvecklats för att stödja studerande vid yrkesläroanstalter utvidgas till att omfatta nya läroanstalter. Från ingången av nästa år medverkar 25 läroanstalter på olika håll i Finland.

OPI-rehabiliteringen erbjuder studerande i åldern 16–29 år som avlägger yrkesinriktad grundexamen eller gymnasiestudier stöd vid depressionssymtom och för att kunna hantera sina studier och sitt liv. OPI-rehabiliteringen är till hjälp exempelvis när studierna riskerar att dra ut på tiden. Rehabiliteringen bidrar till att den studerande kan slutföra examen och stärka sina sociala relationer i en situation där de egna resurserna inte känns tillräckliga. Många har också nytta av det kamratstöd som de får på kurserna.

– OPI-rehabiliteringen har utvecklats utifrån ett genuint behov av stöd till studerande vars livssituation av någon orsak är utmanande. Tack vare OPI-rehabiliteringen kan man förebygga att problemen hopar sig, och man kan stödja den studerande så att han eller hon går framåt i studierna trots utmaningarna, säger planerare Ville Räty.

Hittills har OPI-kurser ordnats vid 13 yrkesläroanstalter på olika håll i landet.

Rehabiliteringen genomförs vid sidan av studierna

OPI-kurserna ordnas i samarbete med producenterna av rehabiliteringstjänster och läroanstalterna. Den studerande deltar i rehabiliteringen vid sidan av studierna. En kurs omfattar 5–8 individuella besök och 12 grupprehabiliteringsdagar under två på varandra följande terminer. Dessutom har den studerande möjlighet att få stöd via distansförbindelse enligt sitt individuella behov. Läroanstalten ser till att den studerande inte blir efter i studierna på grund av frånvaro som orsakas av rehabiliteringen. Vid läroanstalten finns en kontaktperson som fungerar som länk mellan studierna och rehabiliteringen.

Producenten av rehabiliteringstjänster ordnar informationsmöten under ansökningsskedet för kursen, där studerande som är intresserade av rehabiliteringen och läroanstaltens personal kan delta. Vid varje läroanstalt som medverkar ordnas det två kurser årligen.

Till OPI-kurserna kan 16–29-åriga studerande söka som avlägger yrkesinriktad grundexamen eller gymnasiestudier och

  • som fått diagnosen depression eller ångestsyndrom
  • vars studier riskerar att dra ut på tiden eller avbrytas
  • som har svårigheter i sociala situationer eller i inlärningssituationer.

25 läroanstalter på olika håll i landet medverkar

Kursdeltagarna väljs från de 19 yrkesläroanstalter och 6 gymnasier som FPA har ingått samarbetsavtal med. Serviceproducenten och läroanstalten ansvarar tillsammans för genomförandet av kurserna. Man söker till kursen med blankett KU 132r som den studerande eller läroanstaltens kontaktperson för OPI-kurserna lämnar in till FPA tillsammans med ett läkarintyg B eller en motsvarande medicinsk utredning. Exempelvis kuratorn eller studerandehälsovården kan hjälpa till att fylla i ansökan.

Läroanstalter som deltar i samarbetet:

Ammattiopisto Tavastia, Tavastehus

Business College Helsinki

Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Etelä-Savon ammattiopisto, S:t Michel

Hyria Koulutus Oy, Hyvinge

Keravan lukio

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Karleby

Kimpisen lukio, Villmanstrand

Koulutuskeskus Salpaus, Lahtis

Kouvolan seudun ammattiopisto

Lahden lyseo

Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Björneborg

Oulun seudun ammattiopisto

Perho Liiketalousopisto, Helsingfors

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Seinäjoen lukio

Vuxenlinjen vid Seinäjoen lukio

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Helsingfors

Suomen Diakoniaopisto Oy, Helsingfors

Tampereen seudun ammattiopisto

Turun Ammatti-instituutti – Åbo yrkesinstitut

Vamia, Vasa

Vuosaaren lukio, Helsingfors

Yrkesakademin i Österbotten, Vasa

Mer information