Ändringar i FPA:s postadresser fr.o.m. 2.9

I fortsättningen gäller följande postadresser:

Mellersta, södra och västra försäkringsdistriktet samt Åland
FPA, PB 10, 00056 FPA

Östra försäkringsdistriktet
FPA, PB 70, 70056 FPA

Norra försäkringsdistriktet
FPA, PB 90, 90056 FPA

Post som skickas till FPA med de gamla adresserna skickas vidare till de nya adresserna under ett års tid. Postadresserna för indrivningscentret och Centret för internationella ärenden ändras inte.

Per telefon, på bokad tid och på nätet

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Via telefontjänsten kan man få råd, ansöka om förmåner och få hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten. FPA:s telefontjänst har öppet alla vardagar kl. 9–16. Servicenumren finns på www.fpa.fi/servicenummer.

Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon. Då sätter sig kundrådgivaren in i kundens situation på förhand och ringer upp vid en överenskommen tidpunkt. Tid kan bokas på www.fpa.fi/tidsbokning eller genom ett samtal till FPA. På en del av FPA:s servicenummer kan man också be om att bli uppringd. Då FPA:s kundrådgivare ringer upp en kund som bokat tid eller bett om att bli uppringd är samtalet gratis för kunden.

Svaret på många frågor går att hitta på FPA:s webbplats, och de flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten. Man loggar in på e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan man skicka in ansökningar och bilagor samt kontrollera uppgifter om handläggningen av sina egna ansökningar. Vid behov kan man få hjälp med detta på ett serviceställe eller via telefontjänsten.

Läs mera