Ändringar i FPA:s service i Björneborg

Från och med 5.9.2018 betjänar servicestället i Björneborg (Georgsgatan 23) kunder på onsdagar enbart på bokad tid.

Under övriga veckodagar kan man besöka servicestället även utan bokad tid. Servicestället är öppet mån–tis och tors–fre kl. 10–16.

Ordna upp FPA-ärenden på bokad tid

När kunden bokar tid för service, hinner FPA:s kundrådgivare sätta sig in i kundens situation på förhand. Det lönar sig att boka tid i synnerhet då livssituationen ändras och kunden behöver råd om att söka förmåner. Man kan både boka tid till ett serviceställe eller till telefonservicen.

När kunden bokar tid för service per telefon, ringer FPA:s servicerådgivare upp kunden på bokad tid. Telefonservicen är öppen från måndag till fredag. På bokad tid kan kunden sköta förmånsärenden och få råd i att sköta FPA-ärenden via webben.

Tidsbokningen kan göras via webben på www.fpa.fi/tidsbokning eller genom att ringa FPA.

Närmare information för kunder: