Ändringar i studieförmåner för yrkesstuderande

Studerande som studerar för en yrkesinriktad grundexamen kan från augusti 2018 få studiestöd för 10 månader per läsår. Stödtiden är 1.8–31.5 oberoende av när studierna börjar på hösten och när de slutar på våren eller hur långa de lediga perioderna är.

FPA justerar automatiskt studiestödet för dem som redan har stöd. Om stödtiden ändras får den studerande ett nytt beslut om studiestöd under sommaren.

Startdatumet för det första studieåret och slutdatumet för det sista studieåret inverkar fortfarande på rätten till studiestöd. Den studerande kan få studiestöd för den första och den sista studiemånaden, om de innehåller minst 18 dagar som hör till studietiden.

Om den studerande studerar i juni eller juli måste han eller hon separat söka studiestöd för dessa månader.

Kom ihåg att kontrollera dina inkomster

Om en studerande får studiestöd för 10 månader kan han eller hon utöver studiestödet ha inkomster på sammanlagt högst 10 650 euro. Om årsinkomstgränsen överskrids lönar det sig för den studerande att annullera eller betala tillbaka studiestöd. Det går lätt att annullera eller betala tillbaka studiestöd i FPA:s e-tjänst.

Får du lön under tiden för lärande i arbetet?

Avlönade perioder med lärande i arbetet i anslutning till yrkesutbildning är sedan 1.1.2018 läroavtalsutbildning. Den studerande kan inte få studiestöd eller stöd för skolresor under tiden för läroavtalsutbildning.

Om en studerande som får studiestöd eller skolresestöd inleder en avlönad period med lärande i arbetet ska han eller hon anmäla tidpunkten för den till FPA. Den studerande kan göra anmälan genom att skicka ett meddelande via FPA:s e-tjänst, fylla i blankett OT 16r eller ringa FPA:s telefontjänst.

En studerande som har skolresestöd ska komma ihåg att meddela om skolresan eller färdsättet ändras. Den studerande kan meddela ändringen genom att lämna in en ny ansökan om skolresestöd till läroanstalten. Om studierna avslutas eller avbryts för en längre tid än en vecka och den studerande inte åker till läroanstalten dagligen ska ändringen meddelas till FPA. Läroanstaltens semestertider behöver dock inte meddelas.

Närmare information för kunder: