Ändringar i vårdarrangemangen för barn under sommaren ska meddelas till FPA


Familjer som får stöd för privat vård av barn ska meddela FPA om vårdarrangemangen ändras under sommaren. Det går enkelt att göra anmälan på nätet.

FPA betalar i stöd för privat vård av barn högst det belopp som motsvarar vårdavgiften för varje månad. Om vårdavgift inte alls uppbärs under någon månad under sommaren betalas inte heller stöd för privat vård av barn för den månaden.

Om vårdarrangemangen inte ändras på något sätt under sommaren eller i början av hösten behöver ingen anmälan göras. Anmälan behövs inte heller om barnet får kommunal dagvård eller om familjen får stöd för hemvård av barn.

Det lönar sig att göra anmälan om ändringar i vårdarrangemangen så tidigt som möjligt, så att FPA inte betalar ut för mycket stöd.

Vanliga förändringar i vårdarrangemangen under sommaren och i början av hösten är:

  • ändringar i vårdtiden
  • ändringar i vårdavgiftens belopp
  • byte av vårdplats eller vårdare
  • inledning av kommunal dagvård
  • inledning av förskola

Det går enkelt att göra anmälan på nätet


Anmälan kan göras via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst. Man loggar in till tjänsten med bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID).

 

Närmare information för kunder:
 

  • På webben www.fpa.fi/foralder
  • Servicenummer för barnfamiljer 020 692 226, vardagar kl. 9–16