Ansök i tid om utkomststöd för januari


Julhelgerna inverkar på handläggningen av stöden för januari. Det lönar sig att lämna in ansökan om utkomststöd i god tid så att stödet hinner betalas ut i början av januari.

På grund av julhelgerna har december färre vardagar än andra månader. Det bör man beakta vid ansökan om utkomststöd för januari. I januari betalas utkomststödet ut 2.1.2018. Stödet hinner betalas in på kontot den dagen, om ansökan och de bilagor som behövs har lämnats in till FPA senast 17.12.2017.

FPA utfärdar ett beslut om utkomststöd inom 7 vardagar från det att ansökan inkommit. Det här förutsätter att FPA också har fått alla bilagor som behövs. Om bilagor saknas från ansökan ombes kunden lämna in dem. I sådana fall avgörs ansökan inom 7 vardagar efter att de bilagor som saknas kommit in.

Brådskande fall handläggs separat

Om kunden har ett brådskande behov av utkomststöd bör kunden kontakta FPA-byrån eller ringa servicenumret 020 692 227. Brådskande situationer gäller till exempel livskriser eller hot om vräkning.

Om kunden har ett brådskande behov av utkomststöd utanför FPA:s öppettider, kan kommunen efter övervägande bevilja förebyggande utkomststöd.

Om behovet av utkomststöd uppstår under julhelgerna, bör kunden kontakta socialjouren i sin boendekommun.

Handläggningen går fortfarande snabbt
 

Vecka 48 tog FPA emot 28 249 ansökningar om utkomststöd. Den genomsnittliga handläggningstiden var 5,7 vardagar när man inte behövde be om tilläggsutredningar till ansökan.

Man kan kontrollera handläggningsstatus för sin egen ansökan i FPA:s e-tjänst. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-id på adressen www.fpa.fi/etjanst.

Närmare information för kunder: