Ansök om skolresestöd i tid

Skolresestöd ska sökas separat för varje läsår. Det lönar sig att lämna in ansökan i god tid, eftersom FPA kan bevilja skolresestöd tidigast från ingången av månaden före ansökningsmånaden.

FPA betalar skolresestöd till studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier. Skolresestöd kan fr.o.m. 1.8.2018 beviljas också för grundläggande utbildning för vuxna, dvs. för dem som deltar i grundläggande utbildning som ordnas för personer som passerat läropliktsåldern. Skolresestöd kan beviljas då skolresan är minst 10 kilometer i en riktning.

Lämna in ansökan om skolresestöd till läroanstalten

Du kan få skolresestöd om dina resekostnader är större än 54 euro i månaden. Lämna in den ifyllda ansökan om skolresestöd (blankett KM1r) till din läroanstalt. Läroanstalten kontrollerar uppgifterna i ansökan och ger dig ett köpintyg.

Med köpintyget kan du köpa en bussbiljett hos Matkahuolto till ett pris som med skolresestödet är nedsatt till 43 euro. Du får senare ett skriftligt beslut från FPA per post. Du kan också se beslutet i FPA:s e-tjänst.

När du åker med Waltti-trafikens bussar

Om din hemkommun har anslutit sig till Waltti-trafiken kan du få skolresestöd även om biljettpriset inte överstiger 54 euro per månad.När du lämnar in ansökan om skolresestöd till din läroanstalt får du ett köpintyg som du ska visa upp när du köper biljetter. Du betalar högst 43 euro för Waltti-biljetten.

Glömde du att skaffa köpintyg?

Om du köpt biljett för en månad utan köpintyg kan du ansöka om stöd i efterhand. För biljetter som köpts utan köpintyg betalar FPA skolresestöd högst för ansökningsmånaden och månaden före det. En biljett som köpts utan köpintyg ersätts enligt priset för den billigaste månadsbiljetten. Priset måste dock överstiga 54 euro för att du ska ha rätt till skolresestöd.

Om det saknas kollektivtrafik som du kan anlita

Du kan få skolresestöd för till exempel resor med egen bil, om det inte finns någon kollektivtrafik eller skolskjuts som du kan använda. Stödbeloppet är då beroende av resans längd. Skolresestöd betalas för resor som är mellan 10 och 100 kilometer i en riktning. Beloppet beräknas alltid enligt resans längd tur och retur. Skolresestöd kan också i vissa andra undantagsfall beviljas för eget färdsätt. 

Närmare information för kunder:

Servicenumret för studerande
020 692 229 mån.–fre. kl. 9–16

Läs mer