Är du nyutexaminerad och utan jobb – sök understöd

Om du saknar arbete när du avslutar studierna ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster.  FPA betalar arbetslöshetsförmåner tidigast från och med den dag du anmäler dig. Det går snabbast att ansöka om arbetslöshetsförmåner på nätet.

Nyutexaminerade kan få arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA. Om en nyutexaminerad uppfyller arbetsvillkoret eller har en yrkesutbildning är självrisktiden 5 vardagar.

Om arbetsvillkoret inte uppfylls och yrkesutbildning saknas kan man få arbetsmarknadsstöd efter en väntetid på ungefär 5 månader. Rätten till arbetsmarknadsstöd uppkommer tidigare om den arbetssökande deltar i någon sysselsättningsfrämjande service, såsom arbetsprövning.

Det går snabbast att ansöka om arbetslöshetsförmåner via FPA:s e-tjänst. Det lönar sig att göra ansökan först när självrisktiden har löpt ut. Arbetslöshetsdagarna ska emellertid antecknas i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen. I samband med ansökan i e-tjänsten framgår det vilka bilagor som behövs.

Meddela om arbetslösheten fortgår eller om du arbetar sporadiskt

Du ska meddela FPA om arbetslösheten fortgår. Det går enklast att göra anmälan i e-tjänsten. I anmälan ska du anteckna arbetslöshetsdagarna samt t.ex. sporadiska deltidsarbeten eller kortjobb. Om en person som får arbetslöshetsförmåner har inkomster samordnas de med arbetslöshetsförmånen. Månadsinkomster på mindre än 300 euro påverkar inte beloppet av arbetslöshetsförmånen.

Ansök om andra stöd

Nyutexaminerade kan också få bostadsbidrag. Bostadsbidrag beviljas för hushållet, dvs. i allmänhet för alla som bor i samma bostad. Om en nyutexaminerad har fått bostadsbidrag under studietiden och blir arbetslös kan förändringen i inkomsterna inverka på bostadsbidragets belopp. Förändringen i inkomsterna ska anmälas till FPA.

Det kan också finnas annat som är bra att komma ihåg då man blir klar med studierna. Råd finns i  Snabbguiden för studerande.

FPA ger råd på Instagram

FPA betjänar nu sina kunder även på Instagram. På FPA:s Instagramkonto @kela_fpa svarar de kundservicesakkunniga Helmi, Joona och Juho på kundernas allmänna frågor t.ex. om arbetslöshetsförmåner. På Instagramkontot publiceras dessutom varje vecka tips som är till hjälp för kunderna när de sköter sina FPA-ärenden.

Närmare information för kunderna