Arbetslösa får studera och andra nya sätt att uppfylla kravet på aktivitet i aktiveringsmodellen

Från och med 1.1.2019 kan en arbetslös arbetssökande som fyllt 25 år bedriva kortvariga studier i högst sex månader utan att förlora sin arbetslöshetsförmån. Studierna ska ge yrkesfärdigheter eller stödja företagsverksamhet. Arbets- och näringsbyrån undersöker om dessa villkor uppfylls.

I fortsättningen kan kravet på aktivitet även uppfyllas genom kortvariga studier. Också andra studier på deltid räknas som aktivitet. Som deltidsstudier räknas sådana studier som inte hindrar den arbetslösa att ta emot att heltidsarbete. Aktiviteten är tillräcklig om den arbetslösa under en granskningsperiod på 65 utbetalningsdagar studerar i minst fem dagar.

Nya aktörer inom aktiveringsmodellen

Från och med 1.4.2019 kommer aktiveringsmodellen att omfatta en rad nya aktörer vars verksamhet betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen. Sådana aktörer är bland annat kommuner, samkommuner, föreningen Työttömien Keskusjärjestö ry och dess medlemsföreningar samt fackförbund. Också registrerade föreningar som får offentlig finansiering kan ordna verksamhet som betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

Verksamheten ska vara sysselsättningsstödjande för att godkännas som sådan aktivitet som krävs enligt aktiveringsmodellen. Arrangören ger deltagarna ett intyg som visar FPA att de deltagit i verksamhet som betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

I februari kommer närmare information arrangörerna och innehållet i den verksamhet som betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen att publiceras på arbets- och näringsbyråns och FPA:s webbplatser.

Läs mer:

https://www.kela.fi/web/sv/utan-arbete