Årsinkomstgränserna för studiestöd höjs för nästa år med 25 procent

Inkomstgränserna för studiestöd höjs för år 2022 med en fjärdedel. År 2022 är inkomstgränsen 15 630 euro om den studerande lyfter studiestöd för 9 månader.

Inkomstgränserna för studiestöd höjs temporärt med 25 procent för år 2022. Studerande som lyfter studiestöd för 9 månader kan år 2022 förtjäna ungefär 3 000 euro mer än år 2021 utan att årsinkomstgränsen överskrids.

År 2022 beräknas årsinkomstgränsen så att den studerande för varje stödmånad kan ha en inkomst på 870 euro och per månad utan studiestöd 2 600 euro. Den studerande kan ha inkomster när som helst under kalenderåret, så länge inkomsterna inte tillsammans blir större än den tillåtna årsinkomsten.

De höjda årsinkomstgränserna gäller endast studiestöd som beviljas för år 2022. Det är möjligt att årsinkomstgränserna sänks för år 2023.

De höjda inkomstgränserna gäller endast studiestödet. Till exempel inkomstgränserna för allmänt bostadsbidrag höjs med endast ungefär 2 procent.

Riksdagen har godkänt lagändringen, men den ska också stadfästas av presidenten.

Läs mer