Avvikande öppettider i tolktjänstens distanstjänst 6–7.11


Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning betjänar kunder via distanstjänsten på måndag 6.11 och tisdag 7.11 undantagsvis kl. 8–12.

Från onsdag 8.11 betjänar distanstjänsten som vanligt kl. 8–16.

De övriga servicekanalerna fungerar som vanligt.

Närmare information för kunderna:

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning