Begäran om ny behandling av återkrav av studiestöd ska lämnas in senast 21.3

39 800 studerande fick i februari ett beslutsförslag från FPA om återkrav av studiestöd för 2017 efter kontrollen av de studerandes inkomster. Om en studerande inte är nöjd med förslaget ska en begäran om ny behandling av ärendet lämnas in till FPA senast torsdagen 21.3.2019.

Förslagen om återkrav av studiestöd är, som namnet säger, endast beslutsförslag eftersom FPA inte har information om hur stor del av inkomsterna som förvärvats under studietiden. Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än sådana som förvärvats under studietiden, t.ex. inkomster efter utexamineringen, kan det belopp som återkrävs minska eller återkravet slopas helt.

Den studerande kan lämna in en begäran om ny behandling till FPA senast 21.3.2019. Begäran ska innehålla en utredning om studierna och om när inkomsterna för 2017 har förvärvats. En utredning behövs om den studerande under 2017 har inlett eller slutfört sina studier eller använt alla sina studiestödsmånader.

En fritt formulerad skriftlig begäran om ny behandling kan göras med funktionen Meddelanden i FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/e-tjanst. Man loggar in i e-tjänsten med sina nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat. Som ämne för meddelandet väljs Stöd till studerande och Inkomstkontroll i samband med studiestöd.

Om den studerande inte gör en begäran om ny behandling måste det belopp som återkrävs betalas senast 15.4.2019. Den studerande kan förhandla om betalningsarrangemang med FPA:s indrivningscenter, tfn 020 634 4940. Med beslutsförslaget följer anvisningar om hur den studerande kan göra en begäran om ny behandling eller komma överens om betalningsarrangemang.

I framtiden utnyttjar FPA det nationella inkomstregistret vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet. FPA kan i inkomstregistret kontrollera om årsinkomstgränsen överskrids på grund av inkomster som förvärvats utanför studietiden. Därmed behöver den studerande inte längre redovisa för FPA när han eller hon förvärvat sina inkomster.

FPA kan utnyttja inkomstregistret först vid den inkomstkontroll som gäller år 2019. Den kontrollen görs år 2021. Inkomstregistret kan inte utnyttjas tidigare än så, eftersom uppgifter samlas i registret först från och med början av 2019.

Närmare information för kunderna: