Beställ FPA-ersatta taxiresor via de regionala beställningsnumren

Från ingången av juli ersätter FPA taxiresor endast om de har beställts via en beställningscentral som har ingått avtal med FPA. De regionala beställningscentralerna svarar för alla de tjänster som gäller de taxiresor som FPA ersätter.

 Om en kund har rätt till en taxiresa som ersätts av FPA måste han eller hon alltid beställa taxin via beställningsnumret för det landskap dit taxin beställs. Då betalar kunden endast en självriskandel på 25 euro för resan. Det lönar sig att via de regionala numren även beställa resor som underskrider självrisken, eftersom de automatiskt räknas in i årssjälvrisken. När årssjälvrisken (300 euro) har överskridits ersätter FPA resekostnaderna i sin helhet under resten av året. 

Beställning av resa

När kunden ringer till beställningscentralen blir han eller hon ombedd att lämna uppgifter som behövs då resan ordnas och ersätts. Till dessa uppgifter hör bland annat namn, adress, personbeteckning och motivering till anlitandet av taxi, det vill säga hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser. Kunden kan på samma gång beställa alla de resor som han eller hon känner till för 14 dygn framåt. Från ingången av juli måste tur- och returresorna beställas separat. Det här betyder att taxin som beställts för ditresan inte längre kan stanna och vänta på kunden för återresan.

 Samordningen av resor kan förlänga restiden

Beställningscentralerna samordnar resorna för de kunder som åker till en hälso- och sjukvårdsenhet alltid då det är möjligt. För att resorna ska kunna samordnas måste kunden beställa sin resa senast dagen före resan före kl. 14, om kunden känner till mottagningstiden på förhand.

På grund av samordningen av resor är det bra om kunden förbereder sig på att taxin kan ta honom eller henne till hälso- och sjukvårdsenheten en timme före mottagningstiden. Returresan från hälso- och sjukvårdsenheten kan kunden få vänta på i en timme. Man behöver inte förbereda sig på någon väntetid om man har beställt returskjutsen minst en timme före avgångstidpunkten. Själva restiden kan förlängas en aning i jämförelse med en direkt taxiresa. Som mest kan den dock förlängas med 2 timmar.

Inga andra kunder tas med i bilen om kunden på grund av sitt hälsotillstånd inte kan resa med gemensam skjuts. I så fall behöver han eller hon ett intyg från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Den bekanta taxin kan eventuellt bytas ut

Det lönar sig för kunder, som har rätt att anlita bekant taxi och som anlitar den regelbundet, att ta reda på hur skjutsen med bekant taxi ordnas från och med 1.7. Om den bekanta chauffören inte längre kör taxiresor som FPA ersätter ska kunden kontakta beställningscentralen inom sitt eget område för att reda ut hur skjutsen ordnas i fortsättningen.

Regionala beställningsnummer

 

Landskap Beställningsnummer Serviceproducent
Regionala beställningsnummer
Södra Österbotten 0800 99 090 Seinäjoen Keskustaksi Oy
Södra Savolax 0800 302 245 Pro-Keskus Oy
Södra Karelen 0800 50 123 Taksi Saimaa Oy
Kajanaland 0800 93 153 Kainuun Taksivälitys Oy
Egentliga Tavastland 0800 98 821 Tampereen Aluetaksi Oy
Mellersta och Norra Österbotten 0800 93 150 (finska),
0800 93 152 (svenska)
Pohjois-Suomen Taksi Oy
Mellersta Finland 0800 302 259 Pro-Keskus Oy
Kymmenedalen 0800 302 333 Kymenlaakson Taksi Oy
Lappland 0800 302 240 Pro-Keskus Oy
Birkaland 0800 98 811 Tampereen Aluetaksi Oy
Österbotten 0800 99 000 Vasa Ulataxi Ab
Norra Karelen 0800 302 255 Pro-Keskus Oy
Norra Savolax 0800 302 250 Pro-Keskus Oy
Päijänne-Tavastland 0800 94 220 Taksi-Päijänne Oy
Satakunta 0800 120 001 Lounais-Suomen Taksidata Oy
Nyland 0800 96 130 (finska),
0800 96 140 (svenska)
Helsingin-Uudenmaantaksit Oy
Egentliga Finland 0800 130 001 (finska),
0800 130 002 (svenska)
Lounais-Suomen Taksidata Oy

Läs mer: