Bilagor som gäller utkomststöd kan skickas behändigt på nätet – men välj rätt i e-tjänsten

Bilagor som hänför sig till ansökan om utkomststöd skickar man enklast till FPA via e-tjänsten. Det är ändå viktigt att notera att det finns en särskild funktion i e-tjänsten som är avsedd enbart för överklagande. Via den kan man inte ansöka om utkomststöd och inte heller skicka in bilagor som behövs för en ansökan.

Den som ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA ska lämna in olika bilagor. De vanligaste bilagorna är till exempel kontoutdrag, elräkningar, hemförsäkringspremier och räkningar från den offentliga hälso- och sjukvården. Av ansökan framgår vilka bilagor som måste vara med.

I regel meddelar FPA ett beslut om utkomststöd inom 7 vardagar (måndag–fredag) efter att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA. Handläggningen går snabbare om alla bilagor lämnas in i tid.

Det enklaste är att lämna in bilagorna på nätet på adressen www.fpa.fi/etjanst. Som bilaga duger en tydlig bild som tagits med mobilen.

Separat adress för bilagor till begäran om omprövning

Den som vill söka ändring i ett beslut om utkomststöd kan begära omprövning genom att skicka in en besvärsskrift via funktionen Överklagande på adressen https://asiointi.kela.fi/eValitus. Eventuella bilagor kan lämnas in inom ett dygn efter att omprövning har begärts.

Observera att det inte går att ansöka om utkomststöd via funktionen Överklagande. Bilagor som behövs för ansökan om utkomststöd ska inte heller skickas in den vägen. Om en kund trots allt gör det, kan handläggningen fördröjas.

Närmare information för kunderna: