Brev om aktiveringsmodellen


Väntar du på brev om aktiveringsmodellen? Du kan läsa det via den här länken.

Du behöver inte vara i kontakt med FPA efter att du fått brevet. Det räcker att du fyller i anmälan om arbetslöshetstid och meddelar när du arbetat, när du deltagit i sysselsättningsfrämjande service och när du varit arbetslös. Skicka den till FPA som förut. FPA följer upp din aktivitet åt dig.

Brev på andra språk