Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall under karantän

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom om en arbetstagare har förordnats att utebli från arbetet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset. Vårdnadshavaren för ett barn under 16 år har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom, och dagpenningen ersätter till fullt belopp det inkomstbortfall som frånvaron från arbetet, isoleringen eller karantänen medför. Arbetstagarens dagpenning bestäms enligt den lön som hade betalats om han eller hon hade arbetat. För en företagare bestäms dagpenningsbeloppet enligt den FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst som gäller då frånvaron från arbetet börjar.

För utbetalningen av dagpenning vid smittsam sjukdom behöver FPA ett beslut om frånvaro från arbetet, isolering eller karantän, som meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Dagpenning kan betalas till en person som inom EU-området har förordnats i isolering eller karantän. Ett intyg över karantänen eller isoleringen behövs. Intyget ska vara utfärdat av en läkare som har rätt att förordna sådana begränsningar i landet i fråga.

Dagpenningen ersätter inkomstbortfall, och således kan den endast betalas för de dagar då personen inte har kunnat arbeta på grund av karantän eller isolering. Dagpenning betalas alltså inte för t.ex. semesterdagar eller i sådana jobb som kan utföras på distans. Arbetsgivaren ska ge en utredning om inkomstbortfallet.

Tills vidare har FPA inte fått några ansökningar i anknytning till karantän.

År 2019 fick 120 personer dagpenning vid smittsam sjukdom och den betalades ut till ett belopp av sammanlagt 324 749 euro.

Meddelandet är uppdaterat 9.3. kl. 14.40 gällande betalning av dagpenning i samband med karantän inom EU-området.

Meddelandet är uppdaterat 6.3. kl. 13.35 gällande betalning av dagpenning i samband med karantän utomlands.

Närmare information