De nya serviceproducenterna för taxiresor som ersätts av FPA har valts

FPA har konkurrensutsatt det taxiresor som FPA ersätter. För varje upphandlingsområde har två serviceproducenter valts för att från 1.1.2022 ordna de taxiresor som ersätts av FPA. Sammanlagt valdes 14 serviceproducenter.

Från 1.1.2022 ordnas taxitjänsterna av totalt 14 serviceproducenter i 17 olika upphandlingsområden. Varje landskap utgör ett separat upphandlingsområde. Landskapen Mellersta och Norra Österbotten utgör dock ett gemensamt upphandlingsområde. Upphandlingen berör inte landskapet Åland.

Inom upphandlingsförfarandet fick man in 91 anbud som lämnades av 24 olika aktörer. De nuvarande serviceproducenterna för de olika landskapen sköter de taxiresor som ersätts av FPA i enlighet med de gällande avtalen fram till slutet av 2021.

För att FPA ska kunna betala ut ersättning för  en resa måste taxin beställas via en serviceproducent som FPA har valt. FPA har valt två serviceproducenter för varje upphandlingsområde. I fortsättningen har kunderna möjlighet att välja mellan de två serviceproducenterna inom området i fråga när de beställer taxiresor som ersätts av FPA. Serviceproducenten ansvarar för att alla de taxiresor som beställs av serviceproducenten sköts i enlighet med beställningen och med ett ändamålsenligt fordon. Målet med upphandlingen är att säkerställa att kunderna kommer till hälso- och sjukvården tryggt och på lika villkor oberoende av boningsort och ekonomisk ställning.

De nya serviceproducenterna sköter taxiservicen från och med 1.1.2022 och upphandlingarna genomförs som koncessioner, separat för varje upphandlingsområde. Det är fråga om en helhetsservice som omfattar beställning av taxiresor, samordning och förmedling av resor, ordnande och övervakning av transporttjänster samt betalningsrörelse och rapportering. Betalningsrörelsen sköts med hjälp av FPA:s elektroniska direktersättningsförfarande.

De nya serviceproducenterna från 1.1.2022

Södra Österbotten: Keskustaksi Oy och Oy Vasa Ulataxi Ab

Södra Savolax: DRide Oy och Savon Taksidata Oy                                                          

Södra Karelen: Taksi Saimaa Oy och Taksi Päijänne Oy                                                      

Kajanaland: Kainuun Taksivälitys Oy och Menevä Oy                                                                 

Egentliga Tavastland: Taksi Helsinki Oy och Suomen Lähilogistiikka Oy                                                       

Mellersta Österbotten och Norra Österbotten: Pohjois-Suomen Taksi Oy och Tampereen Aluetaksi Oy                          

Mellersta Finland: Taksi Helsinki Oy och Menevä Oy                                                       

Kymmenedalen: DRide Oy och Suomen Lähilogistiikka Oy                                                      

Lappland: Taksi Helsinki Oy och Suomen Lähilogistiikka Oy                                                                   

Birkaland: Taksi Helsinki Oy och Tampereen Aluetaksi Oy                                                          

Österbotten: Oy Vasa Ulataxi Ab och Keskustaksi Oy                                                         

Norra Karelen: Joensuun Taksi Oy och Menevä Oy                                                  

Norra Savolax: Taksi Helsinki Oy och Joensuun Taksi Oy                                                      

Päijänne-Tavastland: Suomen Lähilogistiikka Oy och Lahden Aluetaksi Oy                                                       

Satakunta: Taksi Helsinki Oy och Keskustaksi Oy                                                           

Nyland: Suomen Lähilogistiikka Oy och Taksi Helsinki Oy                                                             

Egentliga Finland: Taksi Helsinki Oy och Menevä Oy