De nya serviceproducenterna inom fysioterapi och ergoterapi för barn och unga har valts

FPA har konkurrensutsatt producenterna av den fysioterapi och ergoterapi för barn och unga som ordnas inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. De nya avtalen träder i kraft 1.6.2019 och gäller till och med 31.12.2020.

Från och med juni kan fysioterapi och ergoterapi för barn och unga ges endast av sådana serviceproducenter som har ingått avtal med FPA.

Fysioterapin och ergoterapin för personer under 18 år har delvis genomförts med hjälp av direktupphandlingsavtal mellan FPA och serviceproducenterna. Serviceproducenter som nu har fått ett avtal kan fortsätta att tillhandahålla terapi enligt kundens rehabiliteringsbeslut, även om kunden har fyllt 18 år.

Om kunden är under 18 år och anlitar en serviceproducent vars avtal med FPA upphör att gälla, kan kunden välja en ny serviceproducent bland dem som godkänts för kundens boendekommun. Det kan vara en serviceproducent som har valts vid den upphandling som nu avslutats, varvid avtalet med FPA börjar gälla 1.6.2019. Det kan också vara en serviceproducent som har ingått avtal med FPA 1.1.2019.

Om det inte finns någon godkänd serviceproducent i kundens boendekommun kan kunden välja serviceproducent bland de serviceproducenter som godkänts för grannkommunen eller landskapet. I så fall är det bra att försäkra sig om att serviceproducenten kan göra de hembesök som kunden behöver.

Kunden kan också ringa FPA:s servicenummer 020 692 225 för att få hjälp med valet av serviceproducent. FPA kommer i maj att skicka ett brev till alla de kunder som måste byta serviceproducent.

Det här meddelandet är avsett för kunderna. Separata meddelanden har publicerats för serviceproducenterna och för medierna.

Förteckningar över de valda serviceproducenterna enligt terapislag och enligt försäkringsdistrikt finns på FPA:s webbplats.