Det europeiska sjukvårdskortet kan igen beställas på resemässan

FPA och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns på plats på resemässan Matka 2019 17–21.1.2019 på avdelning 6p60. På mässavdelningen kan man beställa det europeiska sjukvårdskortet, fråga sakkunniga om internationell sjukvård och bekanta sig med webbplatsen Vårdenhetsval.fi.

Det lönar sig att ta med det europeiska sjukvårdskortet på resan eftersom ett plötsligt insjuknande under en utlandsresa annars kan bli dyrt. Med kortet får man medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården när man reser i EU- eller EES-länder eller i Schweiz. Med kortet får man också tillgång till vård om en långvarig sjukdom medför ett akut behov av vård under en resa eller om man behöver vård på grund av graviditet eller förlossning. Med det europeiska sjukvårdskortet får man vård till samma pris som de lokala invånarna.

Mässbesökaren kan beställa det avgiftsfria kortet på vår mässavdelning. För att kunna beställa kortet behövs ett identitetsbevis. En vårdnadshavare kan även beställa kortet för ett minderårigt barn. Det europeiska sjukvårdskortet kan också beställas på nätet via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst eller på servicenumret 020 692 223, mån–fre kl. 9-16. Man loggar in på e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. FPA beviljar det europeiska sjukvårdskortet till personer vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för. Redan uppemot 2 miljoner finländare har skaffat det europeiska sjukvårdskortet.

Sjukvård utomlands intresserar

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger information om möjligheterna att anlita hälso- och sjukvårdstjänster utomlands och i Finland. Kontaktpunkten ger rådgivning i olika internationella situationer, till exempel hur man går till väga för att söka vård utomlands, vilka rättigheter patienten har eller hur vården ersätts. Det finns en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i varje EU-land. I Finland finns kontaktpunkten i anslutning till FPA och ger service genom webbplatsen Vårdenhetsval.fi och per e-post.

– Webbplatsen Vårdenhetsval.fi är avsedd som hjälp för alla som av en eller annan orsak behöver vård utanför Finlands gränser, säger planeraren Pia Blomqvist vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. – Det lönar sig att kontrollera på webbplatsen vad som är bra att beakta då man åker på resa eller flyttar utomlands. Nyttig information för resenärer är de landsspecifika beskrivningarna om hälso- och sjukvårdstjänster i mer än 50 länder.

Sakkunniga vid kontaktpunkten ger råd om gränsöverskridande hälso- och sjukvård också på resemässan. Följ med stämningarna på vår mässavdelning i sociala medier under hashtaggen #Matka2019 och #hoitopaikanvalinta.

Närmare information för kunder