Direktersättning för företagshälsovård gör företagarens vardag enklare


Från och med nästa år kan ensamföretagare få ersättningen för sin egen företagshälsovård direkt också hos privata producenter av företagshälsovård.  Serviceproducenten ska då ha ett redovisningsavtal med FPA.

En företagare behöver inte ansöka om ersättning för kostnader för företagshälsovård i efterskott hos FPA då ersättningen dras av direkt på fakturan. FöPL- och LFöPL-företagare betalar alltså bara sin egen andel av kostnaderna för företagshälsovården.

För att få direktersättning för företagshälsovårdskostnader ska företagaren i samband med företagshälsovårdsavtalet ge sitt samtycke till att FPA kan betala ersättningen direkt till serviceproducenten. Dessutom ska serviceproducenten ha ett redovisningsavtal med FPA.

Under hösten ingår FPA nya redovisningsavtal med privata hälso- och sjukvårdsproducenter.  Företagare han höra sig för om möjligheten till direktersättning hos privata läkarcentraler från början av nästa år. Läkarcentralerna kan också börja marknadsföra direktersättning för företagshälsovård till företagare.

På hälsovårdscentralerna är direktersättning för företagshälsovård redan bekant


Företagare har sedan tidigare fått ersättning för sina företagshälsovårdskostnader direkt hos på kommunernas hälsovårdscentraler.

En företagare som har skaffat sin företagshälsovård via kommunens hälsovårdscentral får direktersättning som tidigare.  Förfarandet utvidgas alltså nu till företagshälsvårdstjänsterna inom den privata sektorn.

Ifall kommunen har skaffat företagshälsovårdstjänsterna via en privat serviceproducent kan denna från och med nästa år börja redovisa för företagshälsovårdskostnader, förutsatt att den privata serviceproducenten ingår ett eget avtal med FPA. Företagaren kan då ingå avtala om företagshälsovård direkt med den privata serviceproducenten.

Få företagare har företagshälsovård


Avsikten med reformen är att sporra fler företagare att skaffa företagshälsovårdstjänster.

Att ordna företagshälsovårdstjänster är frivilligt för ensamföretagare.  Det finns uppskattningar som visar att bara 20 000 av drygt 160 000 ensamföretagare har företagshälsovård.

– Vi hoppas att direktersättningen sporrar i synnerhet ensamföretagare att skaffa företagshälsovårdstjänster. En fungerande företagshälsovård är en delfaktor i företagarens välbefinnande, understryker Susanna Bruun, chef för företagshälsovårdsgruppen vid FPA.

Syftet med företagshälsovård för företagare är att förebygga hälsofaror och hälsorisker som beror på arbetet och att främja företagarens arbets- och funktionsförmåga. Företagshälsovården bygger alltid på en arbetsplatsutredning, där företagarens arbetsförhållanden utreds.

Har du frågor? Ring FPA:s rådgivning om företagshälsovårdsersättningar: på svenska 020 635 5768 (mån–fre 9–11) eller på finska 020 63 50120 (mån kl.12–16, tis–fre kl. 9–12).

Närmare information