Diskussionsmöte om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning 4.10.2017

Den 4.10. träffar FPA tolktjänstens kunder och kundorganisationer för att diskutera kommande förändringar och den nya servicemodellen.

Diskussionsmötet ordnas vid FPA:s huvudkontor i Helsingfors (Nordenskiöldsgatan 12). Förhandsanmälning krävs och det finns plats för 100 deltagare. Det går även att följa mötet via en webbsändning (på finska).
Publiktolkning ordnas på finlandssvenskt teckenspråk och skrivtolkning på svenska för dem som är på plats. Webbsändningen har tolkning till finskt teckenspråk och skrivtolkning på finska, men tyvärr ingen tolkning på svenska.

Länk till webbsändningen >

Program (pdf, på finska)

Anmälning:
•    Kunder med hörselskada
•    Kunder med talskada
•    Kunder med syn- och hörselskada

FPA strävar efter att säkra att alla kundgrupper är representerade och får talturer under mötet.
Servicen utvecklas i samarbete
FPA utvecklar tjänsten i samarbete med kund- och intresseorganisationer. Exempelvis hösten 2016 ordnades ett diskussionsmöte för kunderna. FPA träffar och utbildar även serviceproducenterna regelbundet. FPA träffar även regelbundet övriga intressenter, såsom läroanstalter, tolkarnas fackföreningar, studerandeorganisationer osv.

FPA beviljar och ordnar tolktjänst för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Verksamheten styrs av lagen om tolkningstjänst för handikappade. År 2016 hade tolktjänsten 5 980 kunder som gjorde 142 000 tolkbeställningar. Förmedlingen är centraliserad till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som finns i Åbo. Tjänsten förnyas under hösten 2017.

Läs mer