Du som studerar utomlands, kom ihåg intygen


Den som studerar utomlands ska skicka ett närvarointyg och ett intyg över studieprestationer till FPA.

Det har nästan 3 500 studerande i utlandet inte ännu gjort. Om FPA inte har fått intyget betalas studiestödet inte ut från och med november.

Skanna in intygen eller ta en bra bild av dem. Logga därefter in på FPA:s e-tjänst och klicka på länken Meddelanden. Du kan skicka intygen som bilagor till meddelandet. Välj först Skicka meddelande eller bilaga och därefter Stöd till studerande och Studiestöd som ämne för meddelandet.