Familjeledighetsreformen framskrider till behandling i riksdagen

Regeringens proposition gällande familjeledighetsreformen framskrider till behandling i riksdagen. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft i augusti 2022.

Regeringens proposition om familjeledighetsreformen är klar och går nu vidare till behandling i riksdagen. Remissrundan förde med sig en del ändringar i förslaget och de har beaktats i den slutliga propositionen. Utkastet till proposition har behandlats också i rådet för bedömning av lagstiftningen.

FPA har aktivt medverkat i den arbetsgrupp som berett reformen och förbereder sig som bäst för att verkställa de kommande lagändringarna. Av den här anledningen gör FPA uppdateringar i systemet för handläggning av föräldradagpenningar och i e-tjänsten för privatpersoner. Därtill förbereder sig FPA för att ge kunderna information om innehållet i reformen.

– Det gläder oss att den viktiga familjeledighetsreformen framskrider enligt tidtabellen, säger chefen för FPA:s förmåner för barnfamiljer Johanna Aholainen.

Informationssökning en del av förberedelserna för den som drömmer om familj

FPA:s kunder är i allmänhet ute i god tid då det gäller familjeförmånerna. De söker information om familjeförmånerna och funderar på alternativ som passar in i den egna situationen.

– Vi har redan fått förfrågningar av våra kunder om den kommande familjeledighetsreformen. I början av graviditeten vänder sig många ändå till arbetsgivaren. Därmed har också arbetsgivarna en viktig roll då det gäller att sprida information, fortsätter Aholainen.

Under de kommande åren kan familjerna samtidigt omfattas av bestämmelserna i två olika lagar. Om det första barnet har fötts medan de nuvarande lagarna fortfarande gällde och följande barn föds efter att lagändringen trätt i kraft fastställs föräldraförmånerna på olika sätt för de två barnen. Det här behöver man ändå inte bekymra sig över.

– Vi informerar om reformen i våra olika kommunikationskanaler och svarar på kundernas frågor. Vi planerar också seminarier på nätet för samarbetspartner och intressentgrupper och där går vi igenom de nya förmånerna.

I det här skedet kan FPA berätta om de ändringar som planeras i familjeledigheterna och förmånerna, men mera exakta uppgifter om förmånerna och ansökningarna kan ges först när det slutliga innehållet i lagarna är känt.

Sammanfattning av de ändringar som familjeledighetsreformen innebär (stm.fi)

Läs mer