Familjeledighetsreformen träder i kraft – nu kan förmånerna för båda föräldrarna sökas

Familjeledighetsreformen träder i kraft 1.8.2022. Reformen gäller familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare. Totalt omfattas cirka 37 000 föräldrar av reformen i år.

Efter familjeledighetsreformen kallas föräldradagpenningarna för särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldrapenning. Alla förmåner som betalas ut i enlighet med den nya lagen kan sökas i MittFPA från och med 1.8.2022.

Den gravida föräldern har haft möjlighet att ansöka om graviditetspenning och föräldrapenning enligt den nya lagen från och med maj. Den 22 juli hade FPA fått in totalt 6 257 ansökningar och 1 169 beslut hade fattats (se tabellen enligt välfärdsområde i slutet av meddelandet).

– Kunderna har varit ivriga med att ansöka om de nya förmånerna. Vi byggde upp ett nytt datasystem med snäv tidtabell, men ibruktagningen lyckades väl. Vi började också informera om reformen redan i fjol, berättar förmånschef Johanna Aholainen på FPA.

Nu kan också barnets andra förälder ansöka om föräldradagpenning enligt den nya lagen från och med 1.8.2022. Om barnet har två föräldrar fördelas föräldrapenningen jämnt mellan föräldrarna, dvs. båda kan ta ut 160 vardagar. En förälder kan överlåta högst 63 vardagar av sin egen kvot till den andra föräldern eller till en annan person som vårdar barnet.

Den födande föräldern har sedan maj kunnat överlåta dagar från sin egen kvot till den andra föräldern, men den andra föräldern kan överlåta dagar först när barnet har fötts.

– Vi har redan nu fått meddelanden från pappor som vill överlåta föräldrapenningsdagar. Det här går alltså inte ännu. Dessutom ska dagarna överlåtas via MittFPA, så att mamman kan ansöka om de här överlåtna dagarna, påminner Aholainen.

Föräldrarna kan också i fortsättningen vara lediga samtidigt i 18 vardagar. Föräldrapenningsdagarna kan tas ut när som helst tills barnet fyller 2 år.

Målet med reformen är att familjerna ska kunna dela på vårdansvaret genom flexibla arrangemang. Räknaren för graviditets- och föräldrapenningsdagar underlättar planeringen av familjeledigheterna. Med räknaren kan man räkna ut för vilken tid man kan få graviditets- och föräldrapenning. Resultatet kan också användas när man diskuterar föräldraledigheterna med arbetsgivaren.

– Vi önskar att föräldrarna i enlighet med reformen och i mån av möjlighet ska använda sina egna dagar och utnyttja flexibla arrangemang vid planeringen av familjeledigheterna, fortsätter Aholainen.

Aholainen hoppas att kunderna har förståelse för att det i något skede kan uppstå köer i kundservicen eller vid handläggningen av ansökningarna.

– Reformen är ny också för FPA:s förmånshandläggare. Alla ansökningar handläggs så fort som möjligt, men det kan uppstå lite köer under hösten, säger Aholainen.

Den nya och den gamla lagen som gäller familjeledigheter tillämpas parallellt fram till slutet av 2024. Den gamla lagstiftningen tillämpas om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022.

Närmare information på nätet

Föräldradagpenningar efter 4.9.2022 - fpa.fi
Föräldradagpenningar – beräknad tid före 4.9.2022 - fpa.fi

Broschyrer på finska och svenska

Lapsiperheet: Perhe-etuudet lyhyesti ja selkeästi 2022
Barnfamiljer: Lättläst om familjeförmåner 2022

Broschyrerna finns att få på FPA:s serviceställen och vid servicepunkterna. Arbetsgivare, rådgivningen och andra samarbetspartner kan beställa en större mängd broschyrer på adressen lomakevarasto@kela.fi. För beställningen behövs beställarens namn, adress samt exakt namn, språk och antal för de broschyrer som beställs.

Broschyrer på samiska

Nordsamiska: Mánnábearrašat
Enaresamiska: Pärniperruuh
Skoltsamiska: Päʹrnnpiârri

Man kan läsa de samiskspråkiga broschyrerna på nätet. Det går också att beställa broschyrer på adressen saame@kela.fi.

Videor på teckenspråk

Tiedote 2.5.2022: Perhevapaat uudistuvat
Pressmeddelande 2.5.2022: Familjeledigheterna förnyas

Material på andra språk: skriv ut eller läs på nätet

Information about the family leave reform in English
Information about the family leave reform in Arabic
Information about the family leave reform in Estonian
Information about the family leave reform in Russian
Information about the family leave reform in Somali.

Ytterligare information för arbetsgivare

På nätet: Familjelediga arbetstagare
Skriv ut eller läs på nätet: Verktygslåda för arbetsgivare om familjeledigheter

TABELL ENLIGT VÄLFÄRDSOMRÅDE:

Ansökningar om föräldradagpenningar (st.) i enlighet med den nya lagen under tidsperioden 1.5–22.7.2022
Hela landet 6257
Birkaland 592
Egentliga Finland 514
Egentliga Tavastland 166
Helsingfors 808
Kajanaland 73
Kymmenedalen 146
Lappland 173
Mellersta Finland 273
Mellersta Nyland 270
Mellersta Österbotten 83
Norra Karelen 147
Norra Savolax 248
Norra Österbotten 553
Okänd 19
Päijänne-Tavastland 212
Satakunta 233
Södra Karelen 110
Södra Savolax 110
Södra Österbotten 242
Vanda och Kervo 383
Västra Nyland 584
Åland 19
Österbotten 202
Östra Nyland 97