Finansieringsvederlag beaktas inte längre som utgift i samband med det grundläggande utkomststödet

Av finansieringsvederlaget kan i samband med det grundläggande utkomststödet beaktas endast den andel som används för att täcka ränteutgifter för bolagslån. Ändringen grundar sig på ett avgörande av högsta förvaltningsdomstolen. 

Finansieringsvederlaget är en del av det bolagsvederlag som månatligen betalas för ägarbostäder. Grundläggande utkomststöd kan i fortsättningen inte beviljas för den del av finansieringsvederlaget som används för amortering på bolagslånet. Ändringen grundar sig på högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD:2019:46.

FPA kan i samband med det grundläggande utkomststödet beakta endast den andel av finansieringsvederlaget som används för att täcka ränteutgifter för bolagslånet. Den andel av finansieringsvederlaget som används för bolagslånets räntor kan beaktas som utgift om kunden lämnar in till FPA en utredning där räntebeloppet framgår. Man kan få utredningen av exempelvis sin disponent.

Ändringen träder i kraft 1.7.2019. Finansieringsvederlaget beaktas ändå som utgift till slutet av året eller under minst 3 månader för de kunder för vilka vederlaget tidigare har beaktats som utgift.

Läs mer