Förnyad sökfunktion på fpa.fi visar vägen till serviceställena

På FPA:s webbplats går det lätt att kontrollera var FPA:s serviceställen finns och hur man kommer till dem. Sökfunktionen fungerar nu bättre på mobila enheter och avsikten är att ytterligare utveckla den.

Med sökfunktionen kan kunderna kontrollera var serviceställena ligger och när de har öppet. Kunderna kan söka serviceställe genom att välja namnet på kommunen eller servicestället, eller med hjälp av kartan.

Kartan i den förnyade sökfunktionen är bättre anpassad till mobila enheter. Den visar också vilken väg man ska ta och vid behov hur man kommer till servicestället med kollektiva färdmedel.

– Sökfunktionen har utvecklats med hjälp av bland annat kartor som finns på Suomi.fi och program med öppen källkod. Vi försöker i mån av möjlighet att utgå från tjänster som redan finns inom den offentliga förvaltningen, för att inte alltid behöva börja från noll, förklarar Samuli Vuorinen, webbkommunikationsspecialist vid FPA.

Med den förnyade sökfunktionen hittar man utöver FPA:s serviceställen även de servicepunkter som har en kommun som huvudman. Man hittar också information om öppettider och avvikande öppettider. I de svensk- och engelskspråkiga versionerna är informationen om öppettiderna ännu inte lika omfattande.

Avsikten är att ytterligare utveckla sökfunktionen så att den visar till exempel var närmaste byrå ligger utifrån kundens position, eller hur långa köerna är vid de serviceställen för vilka man redan nu kan följa kösituationen på fpa.fi.

– Vi tar gärna emot synpunkter och önskemål av användarna. Det går bra att komma med synpunkter via FPA:s allmänna responskanal, säger Vuorinen.

Sökfunktionen finns på www.fpa.fi/sok-servicestalle.

Undvik köer genom att sköta dina ärenden i slutet av veckan

Om du vill undvika eventuella köer vid servicestället ska du uträtta dina ärenden i slutet av veckan. Antalet kunder är vanligtvis också färre på förmiddagen än på eftermiddagen.

Kontrollera kösituationen

För vissa serviceställen är det möjligt att på fpa.fi kontrollera hur långa köer det är och följa med hur kön går framåt. Man kan se vilket nummer som är i tur, hur många som står i kö och hur lång tid de som fått betjäning i genomsnitt har väntat.

Kontrollera kösituationen på www.fpa.fi/kosituation.

Sköt dina ärenden smidigt via e-tjänsten

I e-tjänsten kan du ansöka om nästan alla förmåner och till exempel kontrollera uppgifter om handläggningen av din ansökan. När du använder e-tjänsten är din ansökan med bilagor framme på en gång. Logga in på www.fpa.fi/etjanst.

Närmare information för kunderna: