Försöket med basinkomst tar slut vid utgången av året – så här framskrider den vetenskapliga utvärderingen av försöket

Det finländska försöket med basinkomst tar i enlighet med planerna slut 31.12.2018. Den vetenskapliga studien för utvärdering av försöket pågår just nu och de första resultaten står klara i början av år 2019.

Studien ger information om hur basinkomsten påverkat försöksdeltagarnas sysselsättning, inkomster och välmående.

– Utifrån registeruppgifter får vi information om försöksdeltagarnas och kontrollgruppens sysselsättning, inkomster och användning av sociala förmåner. Vi preciserar och fördjupar den information vi får ur registren med hjälp av enkäter och intervjuer. Vi reder dessutom ut attityderna till basinkomsten och den offentliga debatten kring den, säger FPA:s ledande forskare Minna Ylikännö.

– De preliminära, begränsade uppgifterna blir uppskattningsvis färdiga i februari 2019. Som det ser ut nu blir en mer omfattande forskningsrapport om det första försöksåret färdig senare i våren 2019. Denna rapport innehåller resultat som man fått utgående från register, enkäter och forskningsintervjuer. En rapport som omfattar hela försöket blir färdig cirka ett år senare.

Enkätundersökning pågår som bäst

En enkätundersökning om försöket med basinkomst inleddes i medlet av oktober. Försöksdeltagarna och representanterna för kontrollgruppen får per telefon svara på frågor om sin arbetssituation, sin hälsa och sitt välmående samt redogöra för sina åsikter om social trygghet.

– Samtliga 2 000 mottagare av basinkomst och 5 000 representanter för kontrollgruppen får en inbjudan till enkätundersökningen. Personerna i kontrollgruppen har fått arbetslöshetsförmåner från FPA i november 2016, men deltar inte i försöket med basinkomst. En del får dessutom våren 2019 inbjudningar till tematiska djupintervjuer, berättar Ylikännö.

FPA svarar för organiseringen av hela utvärderingsstudien och den genomförs tillsammans med Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) och andra samarbetspartner. Studien finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och FPA.

Exceptionellt samhällsexperiment

Det finländska försöket med basinkomst inleddes i januari 2017. I försöket får 2 000 slumpmässigt utvalda arbetslösa personer varje månad en basinkomst på 560 euro oberoende av övriga inkomster eller av om personerna t.ex. söker arbete aktivt. Deltagarna valdes ut bland personer i åldern 25–58 år som i november 2016 fick grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

– Försöket med basinkomst är ett exceptionellt samhällsexperiment både i Finland och globalt, eftersom försöket grundar sig på ett randomiserat fältexperiment där deltagandet är obligatoriskt. Därför kan man göra pålitligare utvärderingar av effekterna av försöket än vad man har kunnat göra vid tidigare samhällsexperiment, säger forskningsprojektets vetenskapliga ledare, arbetslivsprofessor vid Åbo universitet, Olli Kangas.

FPA skickar i oktober–november ett brev till försöksdeltagarna där de får anvisningar om vad de ska göra när försöket tar slut. FPA har ett eget telefonnummer för försöksdeltagarna.