Fortfarande långa köer i handläggningen av ansökningar om sjukdagpenning

Handläggningstiderna för ansökningar om sjukdagpenning har blivit längre hos FPA. Handläggningen av en ansökan kan ta 10–40 vardagar.

FPA har som mål att en ansökan om sjukdagpenning ska handläggas på i genomsnitt 21 dagar. För tillfället är det långa köer i handläggningen av ansökningar, och handläggningen tar därför i genomsnitt 26 dagar. Det är skäl för de sökande att vara beredda på att handläggningen av en ansökan kan ta 10–40 dagar. Köerna gäller förutom ansökningar om sjukdagpenning även ansökningar om partiell sjukdagpenning.

FPA informerade om långa köer senast i juni. Då fanns det 55 000 ansökningar i kö. För tillfället har FPA sammanlagt cirka 48 000 ansökningar i kö som gäller sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom.

– Situationen är nu bättre än i juni, men fortsättningsvis är anhopningen av ansökningar stor och naturligtvis kommer det in nya ansökningar varje dag, säger förmånsdirektör Antti Jussila, och beklagar att besluten dröjer.

Den största orsaken till att ansökningarna samlats på hög har varit det stora antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. I år har FPA redan tagit emot över 93 000 ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Innan coronaepidemin bröt ut var antalet ansökningar några hundra per år.

I våras rekryterade FPA nya förmånshandläggare för att handlägga ansökningar om sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom.

– För närvarande har vi cirka 3 000 ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom i kö, och har alltså lyckats jobba undan en stor del. Vi arbetar hårt för att också ansökningarna om sjukdagpenning ska kunna behandlas snabbare, säger Jussila.

En stor del av ansökningarna om sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom kommer från arbetsgivare, som betalar lön till sina arbetstagare för den tid då de är sjukskrivna eller sitter i karantän. I sådana fall betalar FPA sjukdagpenningen till arbetsgivaren.

Just nu är det många som ringer FPA:s telefontjänst för att fråga i vilket skede handläggningen av deras ansökan är. Det här kan man också kontrollera genom att logga in i MittFPA på adressen www.fpa.fi/mittfpa. I MittFPA ser kunden om ansökan har kommit in till FPA, om ansökan har avgjorts, när förmånen betalas ut och vilka förmåner han eller hon senast har fått.

De genomsnittliga handläggningstiderna för olika ansökningar kan man se på adressen www.fpa.fi/handlaggningstid.

Läs mer