FPA börjar förbereda nästa upphandling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning

Marknadsdomstolen har upphävt en del av FPA:s beslut om upphandling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning. FPA börjar omedelbart förbereda nästa upphandling. Kunderna kan beställa tolk på normalt sätt.

Marknadsdomstolen ansåg att FPA har förfarit i strid med upphandlingsbestämmelserna i fråga om den jämförelsegrund som gällde rekryteringsplanen för tolkar. FPA har inte ansökt om besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens beslut. FPA ordnar nya anbudsförfaranden inom följande upphandlingsområden: upphandlingsområdet för Nyland, Västra upphandlingsområdet, Mellersta upphandlingsområdet och Norra upphandlingsområdet. Inom Norra upphandlingsområdet gäller anbudsförfarandet endast produkt 3, tolktjänst för personer med talskada.

I det nya anbudsförfarandet kommer det inte att planeras några ändringar i kundernas tolktjänster. De viktigaste elementen, bl.a. tolklistan och möjligheten till distanstolkning, finns med även i fortsättningen. Efter det nya anbudsförfarandet kan några av producenter samt tolkar ändras. FPA kommer att kontakta kunden om det sker ändringar i hens tolklista efter anbudsförfarandet.

I det här skedet påverkar ordnandet av nya anbudsförfaranden inte de kunder som anlitar tolktjänsterna. Kunderna kan beställa tolk på vanligt sätt.

Den exakta tidtabellen för anbudsförfarandet bekräftas senare och information om den ges på annonseringskanalen HILMA och på fpa.fi.

Läs mer