FPA ersätter serviceställen som haft få kunder med andra tjänster


Distansservice, telefonservice och e-tjänsten ersätter serviceställen som haft få kunder.

FPA:s servicenät omfattar 180 serviceställen av vilka 56 har öppet alla vardagar. Övriga 124 serviceställen har öppet 1–4 dagar i veckan. Dessutom är FPA tillsammans med andra myndigheter med i 138 servicepunkter runtom i landet.

Antalet kundbesök och betjäningen på serviceställena följs upp kontinuerligt och antalet serviceställen ökar och minskar enligt efterfrågan. FPA:s styrelse fattade i december 2017 beslut om kriterierna för att utveckla FPA:s servicenät. Personlig betjäning vid ett lokalt serviceställe kan ersättas med andra serviceformer ifall efterfrågan är liten och kundernas behov kan tillgodoses via andra servicekanaler. Med få besökare avses om ett serviceställe haft färre än 100 kunder i veckan. Oftast handlar besöken om att lämna in eller komplettera en förmånsansökan, ibland även om att utreda ett förmånsärende eller att grundligare gå igenom kundens situation.

På basis av kriterierna har FPA fattat beslut om att ersätta 13 serviceställen med andra serviceformer från 1.9.2018. Serviceställena är Petonen, Suolahti, Hankasalmi, Ilomants, Rantakylä, Tuusniemi, Juva, Kangasniemi, Janakkala, Jalasjärvi, Pälkäne, Littois och Laihela.

– Flera av dessa serviceställen har haft färre än 20 kunder i veckan, och några bara 3 kunder i veckan. Största delen av dem har haft öppet en dag i veckan på bokad tid, berättar Elise Kivimäki som är direktör för kundrelationer vid FPA.

Redan tidigare har FPA:s serviceställen i Ikalis, Ähtäri, Teuva och Ruovesi ersatts. På dessa orter får kunder betjäning via distansservice som finns vid servicepunkten.

Kundbetjäning tryggas med telefonservice, distansservice och e-tjänst

– Det är oerhört viktigt för FPA att trygga servicen i avlägsna områden och erbjuda lämpliga serviceformer för dem som inte kan använda e-tjänster eller vars ärenden är komplicerade och därför krångliga att sköta via webben, framhäver Elise Kivimäki.

– Vi vill förbättra möjligheterna att få betjäning fem dagar i veckan. Därför investerar vi i distansservicen och telefonservicen. Nya tekniska möjligheter är ett bättre alternativ för dem som bor i glesbygden än att ha ett serviceställe som bara är öppet en gång i veckan på bokad tid, konstaterar Kivimäki.

FPA försöker aktivt öka distansservicen i samarbete med andra aktörer. Redan nu kan kunder i 60 kommuner få distansservice av FPA:s rådgivare via en bildförbindelse vid servicepunkter som är gemensamma med andra myndigheter. Personalen vid servicepunkterna kan hjälpa med att öppna bildförbindelsen. Distansservice erbjuds även på svenska på några orter.

Förutom distansservice kan kunderna få personlig FPA-betjäning på bokad tid per telefon eller vid pop up-punkter. Pop up-tjänsterna är temporära och cirkulerande serviceställen, där FPA möter kunderna till exempel i läroverk eller servicepunkter.

Även telefonservicen får tilläggsresurser.

– Som bäst söker vi nya lösningar för att utveckla telefonservicen. Vi skaffar ny teknologi för att ge kunderna möjligheten för återuppringning ett särskilt klockslag eller ringa FPA:s servicenummer via FPA:s webbplats, berättar Kivimäki.

Ändringar i Östra kundservicedistriktet

Följande serviceställen i Östra kundservicedistriktet stängs 1.9: Petonen, Rantakylä, Suolahti, Hankasalmi, Tuusniemi, Juva, Ilomants och Kangasniemi.

Serviceställena i Petonen och Rantakylä har fungerande trafikförbindelser till serviceställena i centrum av Kuopio och Joensuu. I Petonen ordnas även pop up-rådgivning i samarbete med tredje sektorn och socialverket. Kuopio stad har redan tidigare flyttat socialverket till stadens centrum. Pop up-rådgivning planeras även till Rantakylä.

Serviceställena i Suolahti, Hankasalmi, Ilomants, Tuusniemi, Juva och Kangasniemi har haft under 40 kunder i veckan. Flera serviceställen har i medeltal haft bara 3 kunder i veckan. Vissa kommuner har redan nu servicepunkter med distansservice. Till de övriga kommunerna planeras pop up-rådgivning och distansservice.

Ändringar i Mellersta kundservicedistriktet

Följande serviceställen i Mellersta kundservicedistriktet stängs 1.9: Janakkala, Jalasjärvi och Pälkäne.

Serviceställena i Jalasjärvi och Pälkäne har haft cirka 20 kunder i veckan. FPA har föreslagit för kommunerna att man i stället öppnar servicepunkter med distansservice.

Janakkala har fungerande trafikförbindelser till serviceställena i Tavastehus och Riihimäki. Servicestället i Janakkala har haft i genomsnitt 40 kunder i veckan. FPA föreslår för kommunen att man öppnar en servicepunkt med distansservice.

Ändringar i Västra kundservicedistriktet                                      

I Västra kundservicedistriktet stängs serviceställena i Laihela och Littois från 1.9. Serviceställena har funnits i samband med servicepunkter och har haft under 10 kunder i veckan. Servicepunkterna på orterna har öppet även i fortsättningen och ger råd i FPA-ärenden.

 

Närmare information för kunderna: