FPA-ersättningen för coronatest som utförs inom den privata hälso- och sjukvården är även i fortsättningen 100 euro

FPA ersätter kostnader för coronatest som utförs inom den privata hälso- och sjukvården. Förhöjd ersättning betalas fram till 30.6.2022.

FPA-ersättningen för en coronavirusundersökning som gjorts inom den privata hälso- och sjukvården (PCR-undersökning) är även i fortsättningen 100 euro. Förhöjd ersättning betalas fram till 30.6.2022. Utan förhöjning skulle ersättningen vara 56 euro.

En förutsättning är att undersökningen har ordinerats av en privatläkare.

FPA ersätter inte undersökningen om testet görs på grund av resa, arbetsuppgifter, deltagande i ett evenemang eller någon annan motsvarande orsak.

Ersättning betalas även för undersökningar som arbetsgivare betalar

Ersättning för coronavirusundersökningar betalas som en del av sjukvårdsförsäkringen på samma sätt som andra privata hälso- och sjukvårdstjänster. Kunden får direktersättning för coronavirusundersökningen i samband med betalningen, om serviceproducenten har ett direktersättningsavtal med FPA. Man kan också själv betala fullt pris för undersökningen och sedan ansöka om ersättning i efterskott hos FPA.

Även en coronavirusundersökning som betalas av arbetsgivaren ersätts från sjukvårdsförsäkringen. Ersättningen inverkar inte på de ersättningar som betalas för ordnande av företagshälsovård eller på ersättningarnas maximibelopp. I arbetsgivarens bokföring ska de kostnader som ersätts från sjukvårdsförsäkringen hållas separat från de kostnader som uppkommit för ordnande av företagshälsovård, så att man inte ansöker om ersättning två gånger.

Genom ersättningen vill man öka kundernas möjligheter att välja en privat producent av hälso- och sjukvårdstjänster i stället för den offentliga hälso- och sjukvården. Målet är också att underlätta arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda sina anställda coronavirusundersökningar. Rätt till ersättning har en person som bor eller arbetar i Finland.

Läs mer