FPA gjorde reklamation till en taxibeställningscentral

FPA har fått utredningar över väntetiderna för beställning av FPA-subventionerade taxiresor och förverkligade taxiresor från 17 områden. Den första veckans problem har lösts och servicen fungerar smidigt i hela landet med undantag för 2 områden.

Utifrån de utredningar som beställningscentralerna skickat har FPA gjort en skriftlig reklamation till en beställningscentral gällande köer i telefontjänsten i 2 områden. FPA förutsätter i kontraktet med serviceproducenten att väntetiden till telefontjänsten under en månads tid är i genomsnitt högst 80 sekunder.

– Taxibeställningarna och taxiresorna fungerar nu oklanderligt i 15 områden. Vi förutsätter att medborgarna får bra service på ett jämlikt sätt i hela landet så fort som möjligt, säger FPA:s direktör Elli Aaltonen.

Taxiresor ersätts av FPA om resan gäller hälsovård och den vårdbehövande på grund av sitt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser inte kan använda allmänna färdmedel. I nödsituationer är det skäl att ringa efter ambulans.

De serviceproducenter som upphandlades av FPA började förmedla FPA-subventionerade taxiresor i början av juli, då den nya transportservicelagen trädde i kraft. FPA följer upp situationen och är kontinuerligt i kontakt med serviceproducenterna. FPA informerar om ärendet nästa gång i slutet av veckan.