FPA-guiden Mitt i allt berättar om en mjuklandning tillbaka till arbetet efter lång sjukfrånvaro


Guiden Mitt i allt för år 2017 finns just nu att få på FPA:s serviceställen. Den nya guiden berättar bland annat om rehabiliteringskurser för närståendevårdare och partiell sjukdagpenning.

Guiden Mitt i allt–Elämässä berättar om FPA:s stöd och tjänster i ett nötskal på både svenska och finska. Till årets aktuella teman hör bland annat utkomststödet, FPA:s rehabiliteringskurser för närståendevårdare och en mjuk återgång till arbete med stöd av partiell sjukdagpenning.

Tuija Jokilaakso, som lider av ledgångsreumatism, har efter långa sjukledigheter kunnat återgå till sitt arbete på deltid. Det är möjligt med hjälp av partiell sjukdagpenning. Det var hennes närmaste chef som första gången tog upp möjligheten till partiell sjukdagpenning.  Tillsammans med företagsläkaren och chefen planerades ett smidig väg tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaron. Arbetsgivaren skickade ansökan om partiell sjukdagpenning till FPA.

– ­Hela processen har varit smidig. Och beslutet har kommit snabbt, berättar Tuija i Mitt i allt.

– Jag rekommenderar det här alternativet till alla som grubblar över hur de ska kunna återgå till arbetet efter en lång sjukledighet.

Kunderna berättar samt praktiska tips

Guiden Mitt i allt riktar sig främst till de kunder som inte aktivt söker information på nätet. Förutom människonära kundberättelser och tips för FPA:s tjänster ger guiden klar information om utbetalningsdagar, servicenummer och beställningsnummer för FPA-taxi.

Kunderna kan själva avhämta guiden på vilket FPA:s serviceställe som helst. Dessutom kan guiden finnas tillgänglig på hälsostationer, socialbyråer, apotek, bibliotek och Arbets- och näringsbyråer.

FPA:s samarbetspartners kan gratis beställa den tvåspråkiga guiden Elämässä–Mitt i allt i buntar på 20 eller 50 exemplar från e-postadressen lomakevarasto@kela.fi.

Personer med synskada kan beställa Mitt i allt som taltidning från De synskadades förbund:
telefon (09) 696 2300 eller kansliet@fss.fi.

Mer information till kunderna